Nyheter

Krislägesavtal är aktiverat

Krislägesavtal är aktiverat

Nyheter Det så kallade krislägesavtalet är aktiverat i Region Jönköpings län från måndag 4 januari 2021 för medarbetare inom vården av patienter med covid-19 samt opererande verksamheter. Det innebär bland annat att arbetstiden förlängs till 48 timmar i veckan och att sjukvården blir bättre rustad för att möta det ökande behovet av bemanning.

– Vi ser det tyvärr som en nödvändighet att aktivera krislägesavtalet för att klara bemanningen i det mycket ansträngda läget i hälso- och sjukvården med det stora antalet patienter som behöver vård för covid-19, säger regionråd Mia Frisk (KD), som i egenskap av ordförande i regionstyrelsen tagit beslut om begäran till Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, om att krislägesavtalet ska aktiveras.

Det ökande vårdbehovet kräver ytterligare åtgärder för att säkerställa att sjukvården även i fortsättningen har tillräcklig bemanning för att klara sitt uppdrag.

– Utöver att vårda patienter med covid-19 behöver vi samtidigt klara av övrig vård, till exempel öka en aning på andelen operationer som inte kan vänta. Våra medarbetare i sjukvården behöver helt enkelt arbeta mer, men till skälig ersättning, och vi gör detta med stor respekt och utifrån en bedömning vad medarbetarna orkar med, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör.

”Ger oss ytterligare ett verktyg”

– Krislägesavtalet ger oss ytterligare ett verktyg för att hantera det mycket ansträngda läget, säger Patrick Nzamba, personaldirektör. Det ger oss möjlighet att vid behov schemalägga vårdpersonal på ett mer flexibelt sätt än vad arbetstidslag och kollektivavtal annars medger. Detta gör vi för att våra invånare ska få tillgång till den vård de behöver och har rätt till.

Berör medarbetare i vården av covid-19

I dag, måndag den 4 januari 2021, har Region Jönköpings län begärt att Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation – ska aktivera krislägesavtalet. Det berör medarbetare som arbetar med vården av patienter med covid-19, samt opererande verksamhet.

Begäran behandlades och beslutades under måndagen av SKR:s förhandlingsdelegation, vilket innebär att Region Jönköpings län är den sjätte arbetsgivaren där krislägesavtalet har aktiverats.

Fakta: Krislägesavtal

Krislägesavtalet innebär att ordinarie kollektivavtal eller enskilda överenskommelser inte gäller. De ersätts i stället med villkoren i krislägesavtalet.

Ordinarie arbetstid inom krislägesavtalet är 48 timmar per vecka. Arbetstiden kan variera mellan veckorna, så länge den totala arbetstiden under fyra veckor är maximalt 192 timmar. Arbete kan planeras hela dygnet, veckans alla dagar.

Enligt krislägesavtalet utgår en ersättning på 120 procent av ordinarie lön för varje arbetad timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme. Krisersättningen höjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar