Nyheter

Kriminalvårdsanstalt kommer att byggas i Värnamo kommun

Nyheter I dag meddelade Kriminalvården att det kommer att byggas två kriminalvårdsanstalter i region Öst. En av anstalterna kommer att byggas i Värnamo kommun.

I dag meddelade Kriminalvården att det kommer att byggas två kriminalvårdsanstalter i region Öst. En av anstalterna kommer att byggas i Värnamo kommun. Arkivbild

Kriminalvårdsanstalten som kommer att byggas i Värnamo kommun blir en sluten anstalt med cirka 200 platser.

– Tjänstepersoner har tagit fram olika underlag för att ge bra förutsättningarna för Kriminalvården att etablera sig i kommunen och vi politiker har fattat beslut. Detta kommer få stor betydelse för utvecklingen av vår kommun, säger Mikael Karlsson, (C), kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Det kommer att bli många nya arbetstillfällen till vår kommun. Uppskattningsvis blir det cirka 200 nya jobb inom anstaltsverksamheten. Även under byggprocessen genereras ett stort antal arbetstillfällen.

En nyetablering av en anstalt kommer att innebära många nya jobb inom flera olika yrkeskategorier, till exempel kriminalvårdare, kockar, städare, vaktmästeri, psykologer, jurister och beteendevetare.

– Dessutom kommer verksamheter som till exempel dagligvaruhandel, privata och kommunala servicefunktioner påverkas positivt. Drift och underhåll av anläggningen innebär också ett behov av det lokala och regionala näringslivet, säger kommundirektören Ulf Svensson i ett pressmeddelande.

Nu kommer Kriminalvården tillsammans med Värnamo kommun att fördjupat titta på de olika platsalternativen för anstalten.

Taggar

22 reaktioner på Kriminalvårdsanstalt kommer att byggas i Värnamo kommun

Lägg den på västra sidan av E4:an i alla fall vill vi i Bor inte ha den.

Fångar på permission kan ni behålla

Värnamo, våra politiker gör allt för att nå upp till sina 40 000 invånare.

Superbt! Snart kommer vårt ortsnamn få samma klang som ”Kumla”.

Positivt!

Fantastiskt att det kan samlas så många negativa som bara ser fel i allt på samma ställe.

Att Norrköping skulle få en del av kakan förvånar inte. Kriminalvårdsstyrelsen ligger ju där och man gynnar gärna sina kompisar i kommunen.

Att Värnamo får halva kakan kan ses som positivt. Det finns nästan ingen statlig verksamhet i kommunen och det kan vara ett bra komplement till den ensidigt småföretagstäta arbetsmarknaden..
Men allt är bara inte rosor. De intagna har släkt och vänner som kommer på besök. Släkt och vänner som inte är de människor vi gärna vill ha nära oss.

Bygg den var ni vill men inte i Bor. Lägg den mitt i Värnamo om nu politikerna är så heta på det. Förslag: Apladalen, Ängarna vid Karlsdal, vid gamla Jotex eller varför inte jämte Vandalorum blir säkert toppen att låta fångarna få tillgång till kultur. Men klarar man inte bygga om 27:an genom Bor på 50 år så lär ju knappast detta bli klart heller. Nej, lägg det i Värnamo där hamnar ju det mesta ändå.

Instämmer till 100 procent.
Politikerna lägger alla pengarna inne i Värnamo, så förlägg anstalten där också.
Kransorterna önskar inte en anstalt, vi har lagt så många förslag på önskemål och får bara till svar, det är för dyrt. Fråga företagen om de vill betala för kommunen har inte råd.

Suveränt vad pengar det kommer innebära för kommunen, nu kan man lägga mer pengar på bland annat äldreomsorgen

Hur kan du säga att det får stor betydelse för utvecklingen av vår kommun Mikael Karlsson? Kostnad av bygget, löner och löpande kostnader kommer att bekostas av skattebetalare, då detta inte är ett vinstdrivande företag eller verksamhet som ”gör/producerar” något.

Man tycker möjligen att kommunens invånare och tillika skattebetalare borde få ha ett ord med i laget? En inrättning av denna art borde kvalificera till det. Samtidigt bakslugt att peka ut flera möjliga platser. I Nässjö pekades en plats ut vilket gjorde att kommunen ”formligen drunknat i protester, framför allt från tilltänkta grannar” vilket möjligen påverkade utfallet där(?).
Vad är ytterst meningen med att rösta fram olika individer att stå vid kommunens roder om man som medborgare inte får chansen att påverka ens i sådana här ärenden?

Bra att Värnamo får ta del av denna satsning, i synnerhet om anläggningen förläggs på någon av småorterna Bor, Hörle och Kärda. Kriminalvården är en stabil arbetsgivare och självfallet borde det innebära att personal om de inte bor i kommunen väljer att bosätta sig här.
Spekulationen i att buset skulle ”smita” saknar grund.

Naturligtvis kommer de att bosätta sig i centralorten.
Var annars finns det möjligheter. Farbror F bor väl själv i centrum.

Det här var ju inget bra. Det kommer ju också innebära massa permissioner och rymningar. Arbetstillfällen lär det möjligtvis bli ett par, men många av juristerna, psykologerna och beteendevetarna lär väl bo i Växjö och Värnamo så det blir som vanligt inte så mycket skatteintäkter som folk tror. Sedan antar jag, men blir gärna rättad, att det är en privat aktör som kommer att äga fastigheten?

Angående rymningar kan jag kanske glädja dig med att meddela att de senaste 10 åren har totalt två intagna rymt från slutna anstalter.

Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet verkar ha lite olika statistik, om man säger så.

Under 2014 enbart skedde 6 rymningar från slutna anstalter i Sverige enligt BRÅ (rejäl skillnad mot 0 på 10 år). Dessutom så ska man också lägga till att bara under 2017 så avvek 134 personer (i och för sig inkluderat även öppna anstalter) från permissionerna.

https://bra.se/download/18.c4ecee2162e20d258c246f8/1527751804891/Sammanfattning_kriminalvard_2017.pdf

Så ”spekulationer” vet jag inte om man kan kalla det hela.

Stämmer angående 2014. Jag läste slarvigt. 10 rymningar från slutna anstalter har skett de 10 senaste åren, 3 stycken sedan 2015. Men svårt att få ens det till massor av rymningar från varje anstalt, som väl är.

Håller med dig.
Tycker det känns otryggt med ett fängelse så nära bostadsområden, med tanke på som du nämner permissioner och rymningar..
Det måste väl finnas mark som är betydligt längre ifrån tätbebyggt område.

Om de bor i Värnamo får väl kommunen skatteintäkter? Du kanske menade Växjö eller Jönköping.

Kommentarsfunktionen är stängd