Nyheter

Kriget i fokus för Diana

Nyheter Riksdagsledamoten Diana Laitinen Carlsson höll ett tal vid demonstrationen på 1 maj i Värnamo

Diana Laitinen Carlsson. Foto: Jim Carlsson

Diana är från Hult utanför Eksjö och var en av flera talare i Värnamo. Här följer hennes tal:


I dag demonstrerar och talar socialdemokrater och fackliga företrädare över hela landet.
Med oss i våra demonstrationståg bär vi det ukrainska folkets förtvivlade och modiga kamp. Vi bär en solros på våra rockslag.

Därför har vi i år har två paroller på första maj.
Den första parollen – Sverige kan bättre – handlar om att stärka Sverige – och den andra parollen- Alla folks frihet är en påminnelse om att svensk arbetarrörelse inte viker en tum i vår solidaritet med det ukrainska folket och deras rätt att själva bestämma sitt lands framtid. Och det är det jag kommer att tala om idag!

För på första maj – och alla andra dagar – står vi upp för demokratin och för friheten.
Vi socialdemokrater vet ju. Alla folks frihet och demokrati är enda vägen till riktig fred!

2020-talet har gjort det svårt för oss att blicka bakåt för att ta ansats och se framåt. Först drabbades vi av en pandemi som blev mer omfattande än vad någon av oss kunde tro, och när vi trodde att det hade lugnat ned sig blev 2022 året då vi den 24 februari vaknade upp med en helt ny världsordning.

Än så länge är det svårt att se alla konsekvenser av Rysslands vidriga anfallskrig i Ukraina, men en sak som vi kan se redan nu är att livsmedelsproduktionen i både Ukraina och Ryssland kommer att drabbas. Det kommer att få till följd att de som redan i dag är hungriga kommer att bli ännu hungrigare. Ännu fler kommer att svälta, inte bara i Ukraina och Ryssland utan även i Afrika och Mellanöstern. Det kommer i sin tur att bidra till ännu mer krig och konflikter i världen.

Diana Laitinen Carlsson. Arkivbild

En allt större andel av världens fattiga lever i konfliktzoner. I början av 2020 beräknade OECD att tre fjärdedelar av de människor i världen som lever i extrem fattigdom bor i konfliktdrabbade eller sköra stater.

Vi vet att yttrandefriheten har minskat i världens alla regioner sedan mitten av 2000-talet. Även friheten på nätet minskar, då politiska ledare i stället använder denna möjlighet till att övervaka människor och sprida propaganda. Auktoritära regimer stärker sitt grepp om medierna, och antalet länder som är säkra för journalister att arbeta i minskar. Varje år sedan 2006 har fler länder gått bakåt i sin demokratiska utveckling jämfört med antalet länder som har blivit mer demokratiska.

Vi ser också hur det civila samhället får svårare att verka, särskilt de organisationer och människor som arbetar för jämställdhet, fackliga frågor, hbtqi-frågor, miljö och landrättigheter.

Pandemin försvårade en redan allvarlig humanitär situation. Nu mer än någonsin behöver vi ha samverkan, både multilateralt och mellan Sverige och andra länder, i biståndet.

Jag är glad över att i år ha fått frågan om att få första majtala just här i Värnamo och att jag får möjlighet att göra det tillsammans med Hanna Mamchur från Ukraina Nordic Forum. Jag sitter i riksdagens utrikesutskott och har i vår utskottsgrupp Ukraina som ett ansvarsområde.

Efter den 24 februari då Ryssland olagligt, oförsvarligt och fullkomligt vidrigt invaderade Ukraina så har hela utskottsgruppen och utskottet, naturligtvis, arbetat intensivt med att upprätthålla kontakt och relationer med Ukraina, men också med de övriga nordiska länderna, främst Finland och de baltiska staterna, för att gemensamt diskutera det säkerhetspolitiska läget och vad vi kan göra för att hjälpa och stötta Ukraina.

Vi har sett och hört om fruktansvärda händelser de senaste veckorna.
Bombningar av sjukhus. Avrättningar av civila. Våldtäkter.
Scener som påminner om de mörkaste stunderna i Europas historia.
Men historiens dom kommer att falla tungt på Vladimir Putin och den politiska ledningen i Ryssland. De bär det yttersta ansvaret för kriget, för krigsbrotten, för attackerna mot barn och civila i Ukraina.
En dag ska de också få svara för sina krigsbrott.
En dag ska de tvingas ta sitt ansvar.
Det ska vi i det internationella samfundet se till och där ska
Sverige vara en klar och tydlig röst för folkrätt och mänskliga rättigheter!
Sverige lever i en helt ny verklighet efter den 24 februari 2022.
Det finns ett tydligt före och ett efter.
Den politiska utvecklingen i Ryssland har varit oroväckande i många år – men att Ryssland genomför en fullskalig militär invasion av ett grannland, för att tvinga bort en demokratiskt vald statsledning, för att med våld tvinga det ukrainska folket till underkastelse, det förändrar allt.
Rysslands olagliga krig är inte bara ett angrepp mot Ukraina utan hotar fred och säkerhet i hela Europa – det hotar även oss.

Nu stärker vi Sverige genom att fortsätta rusta upp totalförsvaret.
Vi har gått från ett försvar som var byggt för vackert väder till att bygga ett starkt svenskt folkförsvar: ett försvar av svenska folket och för svenska folket.
Och visst är det glädjande att se hur många som nu söker sig till Hemvärnet, att människor runt om i vårt land ställer sig upp och säger att de är beredda att bidra och göra sin plikt.
Försvara Sverige om det så krävs!
Det är ett bevis på att vårt land är starkt!
Det visar att vi har mycket att försvara!
Men vi måste också fråga oss vad det nya läget innebär för vårt lands samarbeten med andra länder.
Det är därför regeringen har bjudit in alla riksdagspartier för säkerhetspolitiska överläggningar.
Det är därför vårt parti nu genomför en dialog om det nya säkerhetsläget.

För oss socialdemokrater är utgångspunkten självklar: Vi ska välja den väg som är bäst tjänar Sverige och svenska folkets säkerhet!

Vi utvärderar nu vilka risker och fördelar olika vägval innebär och vi gör det med öppna ögon om de nya hot som Rysslands krig har skapat.
Och ja, ett av vägvalen som vi nu diskuterar är ett svenskt medlemskap i Nato.
För när verkligheten förändras, när marken rör sig under våra
fötter – då är det också ett beslut att välja att stå kvar. Det finns inga icke-beslut.
Men när vi talar med varandra, när vi frågar oss vad som är den bästa vägen framåt,då ska vi göra det med respekt för varandra, vi ska göra det med omsorg om vårt parti och vår rörelse och vi ska göra det i förlitan om att var och en av oss vill Sveriges bästa.

Och partivänner, oavsett vägval kommer arbetarrörelsen alltid stå upp för internationell solidaritet, för nedrustning och för fred.
Vi socialdemokrater förblir bergfasta i vår övertygelse om att långsiktigt hållbar fred – den bygger vi med demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter.

Partivänner;
Vardagen har blivit dyr.
Dyr i Europa. Dyr i Sverige. Dyr i Värnamo.
Putinpriser på drivmedel, Putinpriser på el, Putinpriser på bröd, kaffe, tomater och andra livsmedel.
Det är dyrt. Och vi behöver vara ärliga och säga som det är: det här kanske bara är början.
Vardagen kan bli ännu dyrare för svenska hushåll. Kriget kommer att påverka alla, kanske under lång tid.
Den svenska regeringen kan inte ersätta varje ökad utgift som svenska folket har på grund av kriget. Det kan ingen ansvarsfull politiker lova, inte ens i ett land med vår starka ekonomi.

Vår uppgift är att stärka Sveriges ekonomiska motståndskraft och att lindra konsekvenserna – som med drivmedlet och elen.
Och vi ska göra det genom klassisk socialdemokratisk politik: med störst stöd till den som drabbas hårdast.

Ingen människa är en ö. Ensam är inte stark.
Samhällsutmaningar tacklar vi bäst tillsammans.

Taggar

Dela