Nyheter

Kraftfullt utspel från S om arbetsmarknadspolitik

Kraftfullt utspel från S om arbetsmarknadspolitik

Nyheter En arbetsgrupp inom Socialdemokraterna har analyserat sex områden vilka har betydelse för arbetsmarknads- och näringslivspolitiken.

Analyserna har utmynnat i ett förslag på ett kraftfullare upplägg än dagens. Detta tänker man i detalj presentera i morgon torsdag. Ur rapporten noteras bland annat:
– Arbetsmarknads- och näringslivspolitiken är en mycket viktig del i hela samhällsbygget och kommunen har ett ansvar för helheten. Dagens upplägg räcker inte till.

– I kommunen finns 1 484 aktiva aktiebolag, de består till 80 % av små företag med mindre än fem anställda. 285 bolag med 5–249 anställda. Andel förvärvsarbetande var i Värnamo kommun 81 % kvinnor resp. 83 % män, vilket är högre än både länet och riket. Totalt arbetar 63 % av kvinnorna och 89 % av männen inom näringslivet, resterande inom offentlig sektor. Kvinnors medellön är 75 % av männens. Antalet anställda har minskat och Värnamo kommun har haft negativ tillväxt. Statistiken utmanar till aktiviteter!

– Näringslivspolitiken är en viktig del i hela samhällsbygget. En av grunderna för utveckling av såväl samhället som individen är att alla ges möjlighet till egen försörjning genom ett arbete. Produktionsindustrin har en central ställning i Värnamo kommun och hela regionen. För att bli mindre sårbara måste vi också arbeta för att få företag i olika branscher att etablera sig i kommunen. Lika viktigt som att befintliga företag kan växa. Turism- och besöksnäringen är eftersatt, den måste breddas målfokuserat.

– Vi kommer att lämna in ett skarpt motionsförslag till kommande kommunfullmäktige. I motionen tar vi också upp några av de slutsatser som rapporten innehåller, säger Anders Ferngren (S) ledamot i kommunstyrelsen och andre vice ordförande i kommunfullmäktige.

Taggar

Dela