Nyheter

Kontrollerar att restriktioner följs

Nyheter Fritidsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att restriktioner efterlevs.

Gulvayar Shuman och Johan Arvidsson.

I veckan trädde regeringens regler om hårdare restriktioner för att stoppa smittspridningen i kraft. Fritidsavdelningen utför trängselkontroller på idrottsanläggningarna.  

– Vi rapporterar på måndag förmiddagar. Våra observationer sker företrädelsevis på helgerna, speciellt när det gäller lagidrotter. Själva matchmomenten kan man inte göra så mycket åt, men det går att anpassa träningsmomenten. Sedan tittar vi även på hur föräldrar hanterar restriktionerna. I de flesta av våra idrottshallar är det svårt att hålla avstånd och då är det bättre att föräldrarna inte befinner sig i lokalerna, säger Johan Arvidsson, fritidschef.

Majoriteten av idrottsföreningarna klarar rapporterna utan anmärkning.

– Föreningar har respekt för pandemin. Inledningsvis försökte man hitta kryphål, men vi ser att de flesta idrottsföreningarna sköter sig, säger Johan Arvidsson.

Men åttapersoners-regeln gäller inte bara inom idrottens värld. Kommunens livsmedelsinspektörer utför frekventa livsmedels- och trängselkontroller på restauranger. 

– I början av pandemin var det trångt på restauranger och folk förstod inte vad som gällde. Nu märker vi att verksamhetsutövarna har blivit experter och att folk lyssnar på Folkhälsomyndighetens och regeringens restriktioner, säger Gulvayar Shuman.  

Genom trängselkontrollerna ser Gulvayar Shuman pandemins bieffekter.

 –  Sedan åttapersoners-regeln infördes är det tomt på restaurangerna. De går på knäna och gråter och företagarna har svårt att behålla sina anställda.

Taggar

Dela