Nyheter

Kommunstyrelsen biföll Olsons (V) motion

Nyheter Vänsterpartiet fick bifall från kommunstyrelsen för sin motion. Vilket förmodligen var första gången det inträffade.

Svanmte Olson fick igenom sin motion hos kommunstyrelsen. Fullmäktiges andakt ska flyttas från kommunhuset till kyrkan.

Lagom till att Svante Olson (V) ska lämna Värnamo och kommunfullmäktige så får han igenom sin första motion i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade nämligen på tisdagen att bifalla Olssons motion om kommunens andakt. Att andakten som brukar inleda fullmäktigesäsongen ska flyttas från kommunhuset till kyrkan.
– Andakter hör inte hemma i samband med fullmäktige, det är stötande. Vi lever ju i en sekulär värld, har Olsson sagt om fullmäktiges andakt.

Kommunstyrelsen beslutade också att anta en ny plan för upphandling. Ärendet går nu vidare till Kommunfullmäktige som ska fastställa beslutet.
Ett medborgarinitiativ som handlar om en ny båtbrygga, anpassad för folk med funktionsnedsättningar ha har inlämnats till kommunen.
Författare till förslaget är Tomas Backnäs. Han menar att en sådan brygga borde placeras vid Osudden.
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till förslaget. I alla fall delvis. Kommunstyrelsen bollar nu frågan vidare till Tekniska. Där ska man undersöka hur det rent praktiskt ska  gå till att få till en brygga som an anpassade för funktionsnedsatta. Dessutom ska de titta på om det finns fler platser i kommunen som lämpar sig för denna typ av brygga.

En motion från Miljöpartiet  om en handlingsplan för ett hållbart bisamhälle i  Värnamo kommun avslogs sedan.
Kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson berättar varför motionen avslogs:
– Kommunen arbetar med att färdigställa en ny grönstrukturplan, som förhoppningsvis kommer att vara klar nu under hösten.
– Vi menar att frågan om bisamhällen kommer att jobbas in och beaktas i denna nya plan, säger Johansson.
En motion från Socialdemokraterna om ”krav vid kommunal upphandling av om – eller  nybyggnationer” behandlades sedan. Motionen avslogs inte. I stället återremitterades motionen till upphandlingsnämnden.

Socialdemokraterna har skrivit en motion om jämställdhet  gällande utbetalning av försörjningsstöd i motionen föreslår partiet att Värnamo kommun ska se till att ekonomiskt stöd utbetalas lika, till både mannen och kvinnan i den sökande familjen.
Motionen avslog av kommunstyrelsen. Motiveringen till avslaget är en utredning som Socialstyrelsen just håller på med.
– Vi vill inte försvåra för Socialstyrelsens nya förslag, genom att införa nya lokala regler i Värnamo, säger Johansson

Taggar

2 reaktioner på Kommunstyrelsen biföll Olsons (V) motion

Att man flyttade andakten till kyrkan var bra. Desto mer motbjudande var det att man fick Guds välsignelse över den odemokratiska finten man trixade till bara för att (mot folkviljan) få behålla makten. Fult.

Kommentarsfunktionen är stängd