Nyheter

Kommuninvånarna rädda för bostadsinbrott

Nyheter Värnamo kommun och polisen har ett nära samarbete för att de boende i kommunen ska känna sig trygga. Tillsammans arbetar de med en medborgardialog, som ska resultera i större trygghetskänsla.

– De flesta upplever att de är trygga, sa polisområdeschefen Charlie Rendahl.  [1/3]

Charlie Rendah och Marcus Skytt var ute bland folk med en enkät i dag  [2/3]

Charlie Rendah har ett års förordnade som polisområdeschef i Värnamo.  [3/3]

Ett viktigt arbete, inte minst med anledning av senaste årets oroligheter med gängkriminaliteten i Värnamo.

I dag var tillförordnade polisområdeschefen Charlie Rendahl ute på stan för att höra om Värnamobornas egna upplevelse när det gäller trygghet och rädsla.  Med sig hade han också Marcus Skytt från Värnamo kommun.
Första anhalten var Gummifabriken, sedan besökte duon Flanaden.

Tillsammans delade de ut en enkät som benämndes som Medborgardialog. Där fick de som svarade bland annat berätta om det finns problem i deras bostadsområden och om folk känner sig otrygga. Enkätsvaren är sedan tänkt att ligga till grund för hur kommunen  och polisen i framtiden ska arbeta för att invånarna ska känna sig trygga.

Charlie Rendahl konstaterade att Värnamoborna nog känner sig ganska trygga, trots tidigare oroligheter.
– Men det är en fråga som oroar kommuninvånarna.
– Det är att folk är rädda för bostadsinbrott, sa Rendahl.

Taggar