Nyheter

Kommuninvånares begäran om undantag avslogs 

Nyheter Tekniska utskottet avslog en kommuninvånares begäran om undantag från VA-verksamhetsområde Herrestad.

Tekniska utskottet avslog en kommuninvånares begäran om undantag från VA-verksamhetsområde Herrestad. Arkivfoto

En fastighetsägaren i Herrestad har i en skrivelse till Värnamo kommun begärt att dennes fastighet ska undantas från VA-verksamhetsområde Herrestad. Kommunstyrelsen beslutade den 16 mars 2021 att ge tekniska utskottet i uppdrag att svara på skrivelsen samt att återrapportera till kommunstyrelsen senast den 23 april 2021. 

Tekniska förvaltningen har haft dialog med fastighetsägaren och lämnat besked och inkommer nu med formellt svar. Tekniska förvaltningen konstaterar att praxis enligt lagen om allmänna vattentjänster anger ett kommunalt ansvar kan inträda för en samlad bebyggelse kring 20–30 fastigheter. Flertalet domar i mark- och miljödomstolen och tidigare VA-nämnden har fastslagit antalet. I vissa fall kan antalet fastigheter vara betydligt lägre än så, beroende på verksamhet eller närheten till befintligt VA-ledningsnät. I Herrestad finns 35 fastigheter, alltså fler än 20–30 fastigheter. Tekniska förvaltningen slår därför fast att det är kommunalt ansvar, eftersom det finns behov att ordna vattenförsörjning och avlopp i ett större sammanhang med hänsyn till människors hälsa eller miljön, enligt vattentjänstlagens sjätte paragraf.

Tekniska utskottet beslutade att avslå begäran om undantag av VA-verksamhetsområde för fastighetsägarens bostad samt att redovisa beslutet till kommunstyrelsen. 

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *