Nyheter

Kommunfullmäktige fick ny ordförande. 13 minuter till godo

Nyheter UPPDATERAS.. I kväll kommer Kommunfullmäktige i Värnamo att välja nytt folk till styrelse och nämnder.

Men risken är att den viktigaste posten av alla – ordförandeposten i Kommunfullmäktige kommer att förbli tom.

Som Värnamo.Nu berättade om i går så har Per AJ Persson (S) avsagt sig förtroendeuppdraget som fullmäktiges ordförande.

Inte på egen begäran, utan efter påtryckningar från partikamraterna i (S)-gruppen.

– Det var inte tänkt att vi skulle ha den posten, sa Britt-Marie Sellén Nilsson till Värnamo.Nu i går.

Och enligt vad Värnamo.Nu så krävs det att en skriftlig avskedsansökan är inlämnad till kommunen, innan fullmäktige kan välja ny ordförande.

– Vi har inte fått in någon sådan avskedsansökan än, sa Riita Andersson på kommunledningsförvaltningen 40 minuter innan fullmäktige ska öppnas.

Kvällens andra stora drama har redan kommit halvvägs.

Ett extra kommunstyrelsemöte beslutade i dag för att förorda att kommunstyrelsen utökas från 13 till 15 personer.

Om nu kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag så betyder det att Sverigedemokraterna förlorar sin nyckelposition som vägmästarparti.

Även Miljöpartiet, genom Jörgen Skärin, yrkade avslag på förslaget till utökad kommunstyrelse.

Precis några minuter innan mötet ska börja så kommer kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson förbi Värnamo.Nu.

– Vi har precis fått in avskedsansökan, så nu kan vi välja en ny ordförande.

– Vilket soppa, konstaterar kommunalrådet.

Enligt välinformerade källor så kommer nu Camilla Rinaldo Miller (KD) att få erbjudandet om att bli kommunfullmäktiges ordförande.

Efter uppropet kom första punkten, avsägelse som ordförande i kommunfullmäktige.

Per AJ Person hade lämnat in sin avskedsansökan sent på onsdagskvällen. Avsägelsen var diarieförd hos kommunen klockan 17.47, 13 minuter innan mötet skulle börja.

Anne Karlsson (SD) begärde sedan ordet. Hon beklagade att Persson fått avgå under dessa omständigheter.

– Vi i Sverigedemokraterna kommer att rösta bifall för Camilla Rinaldo Miller.

Jörgen Skärin (MP) begärde sedan ordet och föreslog Paula Dahlberg till fullmäktiges ordförande.

Beslutet blev sedan att med stor majoritet välja Camilla Rinaldo Miller till ny ordförande.

Första riktiga frågan som Miller fick ta upp var frågan om en utökad kommunstyrelse.

Kommunstyrelsens förslag om att utöka till 15 godkändes av de flesta. Dock inte av Sverigedemokraterna, som med emfas motsatte sig förslaget.

Orsaken till Sverigedemokraternas motstånd till förslaget är att partiet genom ett utökat antal ledamöter i kommunstyrelsen, förlorar sin vågmästarroll.

Vid omröstningen vann först kommunstyrelsens förslag och (SD begärde votering.

Resultatet blev 40 för kommunstyrelsens förslag och 11 emot förslaget.

Därmed har Värnamo från och med nu en kommunstyrelse med 15 ledamöter.

Både (SD) och (MP reserverade sig mot beslutet.

Nästa punkt handlade om att minska upphandlingsnämnden till fem personer.

Skärin (MP) yrkade att upphandlingsnämnden skulle införlivas till upphandlingsnämnden.

Men Skärin och Anne Karlssons förslag till avslag vann inget gillande av fullmäktige och beslutet blev enligt kommunstyrelsens förslag.

På punkt nummer sex på dagordningen gällde det att välja ordinarie ledamöter och ordförande i de olika nämnderna. Tydligen hade valberedningen gjort ett gott arbete.

Inga invändningar kom nämligen fram vid tillsättandet av dessa ledamöter.

Däremot blev det en del omändringar på grund av att kommunstyrelsen utökades.

Hans-Göran Johansson (C) valdes enligt planerna till ordförande i kommunstyrelsen och Gottlieb Granberg (M) till vice ordförande.

 

 

 

 

Fullmäktiges nya ordförande, Camilla Rinaldo Miller (KD), tillsammans med 1 vice ordförande, Mikael Karlsson (C).  [1/7]

Presidiet som öppnade dagens fullmäktige.  [2/7]

Socieldemokraterna, med Azra Muranovic in spetsen.  [3/7]

Alliansen samlad.  [4/7]

Lättade politiker efter valet av ny ordförande i fullmäktige.  [5/7]

De gamla poliktikerna på väggen skulle nog fundera på vad som händer i fullmäktige.  [6/7]

Taktikprat strax innan mötet.  [7/7]

Taggar

7 reaktioner på Kommunfullmäktige fick ny ordförande. 13 minuter till godo

När man är beredd på att offra allt bara för att tysta oss i SD så är detsamma som att spotta folk i ansiktet.
När ska folk inse att det kanske inte är så farligt att låta SD få vara med i förhandlingarna?
Kommer ni i nästa val fortsätta rösta på de partier ni klagar på nu eller ge SD chansen att visa vad de går för?

Hans-Göran och hans dotter Annie sitter säkert och pratar om värdegrund, liberalism och demokrati vid julbrasan. Problemet är bara att de inte tycks veta vad det är. Båda visar stort förakt för att vara folkvalda.

Rena skandalen att tvinga bort Pär Persson! Vi måste prata med SD! Vi lever i en så kallad demokrati! Vi kan inte nonchalera de som har röstat på SD!! Skandal – visa att ni inte sitter i en sandlåda!

Ha, ha, ha…Nu skall man ju roas av: Humor…Och betala SKATT!!!

Gamla frisör klipper väl, i di frisyrer di lärt…;)

Och att vidtala, gammalt gummi,…Lär ju för ”oss” Alle bliva dyrt, men de visste, väl? vanligt folk redan innan…;)

Kompetens? Tja, di, ragger, någon som vill framföra ämbetets resemomang , i talar stolen, av sin skilsmässa…

Och innehava kapital, för sin sfär också….

Jisses, sicken kommundel man bor och har levt i….:/

Äntligen!
Värnamos styrande har nu visat upp vad de egentligen är.
Den kommun, av Sveriges 290, som är i särklass största fifflarkommunen.

Där sjönk kompetensen som en sten på ordförandeposten. Antalet akademiska poäng lär vara få räknade till antalet Hur skal det gå med denna kommun?
Ja vad ska man säga. Kompetensen är ordentligt urvattnad nu i fullmäktigesalen. 90% förvirrade pensionärer utan skolning och ekonomiskt förstånd som köper Gummifabriker och annat onödigt till höger och vänster. Vilken hönsgård! Medborgarna luras till grunden och får snällt se på spektaklet.

Kommentarsfunktionen är stängd