Nyheter

Fullmäktige beslutar om investeringar på Finnvedsvallen

Nyheter På morgondagens kommunfullmäktige diskuteras inköp av plantäckningslösning och renovering av supporterbro på Finnvedsvallen.

IFK Värnamo spelar i år i superettan, vilket ställer andra krav på Finnvedsvallen. Svenska Fotbollförbundet ställer krav på att fotbollsplanen är spelbar 15 mars till 15 november. För att det ska möjliggöras behöver planen under vintern täckas med en större duk och under duken blåses varmluft in. Kommunen har begärt in offerter för olika plantäckningslösningar. Tre alternativ har identifierats och den slutgiltiga lösningen behöver upphandlas.

Spel i superettan medför också större utmaningar när det gäller publik och supportrar. Kommunen ser att det finns behov av att ha en separat entré för gästande lags supportrar för att behålla en lugn och bra stämning före, under och efter matcherna. I Värnamo har det lösts genom att gästande supportrar anländer till arenan via bron som ligger öster om Finnvedsvallen.

Bron har blivit hårt ansatt av översvämningen i januari i år och behöver renoveras för att vara en säker passage. Renoveringskostnaden har tagits fram av tekniska förvaltningens gata/park-avdelning och beräknas till 600 000 kronor. Förvaltningen kommer att undersöka alternativa renoveringslösningar, men de räknar med en trolig ombyggnadskostnad på mellan 400 000–600 000 kronor.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att köpa in en ny plantäckningslösning till Finnvedsvallen och att genomföra en renovering av supporterbron till Finnvedsvallen till en sammanlagd kostnad av 2,4 miljoner kronor. För att genomföra projektet, föreslås fullmäktige besluta att 2021 års investeringsbudget utökas med 2,4 miljoner kronor och att finansieringen sker med medel ur rörelsekapitalet.

Taggar