Nyheter

Kommunens underskott oroar (S)

Nyheter Värnamo kommun kommer inte att klara av att hantera det hotande budgetunderskottet utan att enskilda medborgare kommer i kläm. Det anser fyra företrädare för Socialdemokraterna i Värnamo.

(S) oroar sig över hur kommune ska komma till rätta med budgetunderskottet, Från vänster Per Aj Persson, Kent Blixt, Britt-Marie Sellén Nilsson samt Ulla Gradeen.

I mars månad upptäcktes det att kommunen skulle gå 32 miljoner minus. Innan semestern hade den siffran stigit till 49 miljoner kronor.
Nu pekar prognosen på ett minus på 52 miljoner kronor.
Alliansens recept på att komma till rätta med underskottet väcker dock ont blod hos oppositionen.
– De använder sig av osthyveln och tar in lite pengar här och där, men det är enskilda och föreningar som drabbas, säger Ulla Gradeen.

Som exempel nämner hon omsorgsnämnden, som ska skärpa reglerna för biståndsbedömningen för pensionärer som vill ha hemtjänst.
Ett annat område som kommer att drabbas är föreningslivet.
– Bidraget till föreningar som sköter sina egna anläggningar ska dras in, det kommer att drabba föreningarna hårt, säger Kent Blixt.
Ett annat bidrag som kommer att försvinna är aktivitetsstödet till människor med olika funktionshinder.– För kommunen handlar detta om småpengar, men för de enskilda är det viktiga pengar, säger Ulla Gradeen.
De fyra största nämnderna står också för de största underskotten.
BUN, barn- och utbildningsnämnden kommer enligt senaste prognosen att hamna på ett underskott på 13,9 miljoner kronor.

Den största enskilda utgiftsposten där handlar om paviljonger.
Värnamo kommun har de senaste året fått betydligt fler barn och ungdomar i skolan. För att lösa de akuta problemen har kommunen hyrt in paviljonger. Detta kostar kommunen över sju miljoner kronor per år.
En annan mycket stor utgift för BUN är skolskjutsarna.

Omsorgsnämnden kommer enligt prognosen att hamna på ett minus på 12 miljoner kronor.
Där är korttidssjukskrivningar en stor utgift.
En annan stor utgift är det ökade trycket på hemtjänsten.
– Personalen inom förskolan, skolan och hemtjänsten är utsatta för stora påfrestningar, de utsätts för mycket stress och därför är det många som sjukskriver sig.
Britt-Marie Sellén Nilsson poängterar också att det finns för många vikarier i kommunen.
– Dessa borde bli tillsvidareanställda.
– Dessutom har vi alldeles för mycket inhyrd personal som arbetar inom kommunen, säger hon
Tekniska utskottet kommer enligt prognosen att gå sju miljoner minus. Den enskilt största utgiften där är rivningen av det gamla reningsverket. Där kommer notan att hamna på fem miljoner kronor.

Per AJ Persson konstaterar att Värnamo kommun, precis som Alliansen och Socialdemokraterna har ambitionen att växa.
Målsättningen är 40 000 invånare till år 2035.
– Det kommer att göra ont för kommunen att växa.
– Bara i tätorten betyder detta över 3 300 nya invånare..
– Det måste till nya modeller för budgetarbetet, som är anpassade för att kommunen ska växa, säger Persson.
partiet vill nu att det satsas mer på arbetsmiljön, för att minska sjukskrivningarna.
2017 betalade kommunen ut 62 miljoner kronor i lön till timvikarier.
– Det motsvarar 197 fasta jobb, säger Ullas Gradeen.
De fasta jobben hade gett en helt annan trygghet och en mycket bättre kvalité.
– Sedan måste kommunen sluta ta idiotbeslut, som att flytta ut Vuxenskolan från Östboskolan och hyra Västra skola för tre miljoner kronor per år. Östboskolan har stått tom i tre år nu, det är mycket pengar, konstaterar Gradeen.

Paviiljonger, som den här vid Gröndalsskolan är en stor utgiftspost för kommunen.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Kommunens underskott oroar (S)

Högstadie i Rydaholm? Är det 1992 igen? Finns det några barn/ungdomar från Rydaholm som tycker detta är en bra idé? Skulle deras utbildning bli bättre av detta? Skulle deras sociala nätverk utanför samhället öka? Och OM detta är lösningen på budgetproblemet i BUN utgår jag ifrån att vi bygger ett högstadie i Bredaryd oxå? Rimligt? År 2018 bör vi väl leta efter nya idéer? Inte återvinna gamla idéer som inte ens var bra när de var aktuella.

Tack för ett vuxet och sakligt svar. Du har alltså absolut inga belägg för en högstadieskola i Rydaholm. Det ante mig faktiskt.

Kommunen lägger stora pengar på skolskjutsar av eleverna från Rydaholm till högstadiet i Bor. Enklaste sättet är att eleverna får gå i ett högstadium i Rydaholm. Man har också stora lokaler som står tomma på Östhamra och likväl har skolan hyrt gamla sparbanken för skolexpedition. Det hade väl varit bättre att ha skolexpeditionen i kontorslokalerna i biblioteket och ha vårdpersonalen i kommunens egna lokaler på Lindgården eller Östhamra. Dålig planering kostar pengar!!!

Kommentarsfunktionen är stängd