Nyheter

Satsar på ”En värdefull arbetsdag” 

Nyheter Kommunstyrelsen avsätter 400 000 kronor för att arbeta med kommunens arbetsgivarvarumärke.

Varje år rekryterar Värnamo kommun många nya medarbetare. En del tjänster är lätta att tillsätta, andra är svårare. Ibland behöver kommunen göra kampanjer för att de har många lediga tjänster inom ett visst område och ibland vill kommunen marknadsföra sig som en arbetsgivare för att säkerställa att de kan rekrytera medarbetare kontinuerligt och på lång sikt. 

Kommunledningsförvaltningen har sett ett behov av att förmedla en sammanhållen bild av arbetsgivaren Värnamo kommun som de använder som ett verktyg i alla sammanhang där vi rekryterar. Från mitten av mars använder kommunen uttrycket ”En värdefull arbetsdag” när de marknadsför Värnamo kommun som arbetsgivare och när de annonserar om lediga tjänster. 

Det är viktigt att kommunen ser till att vårt arbetsgivarvarumärke syns och blir väl känt, menar kommunledningsförvaltningen. Därför behöver förvaltningen genomföra extra insatser under 2022 och de föreslog att finansiering sker genom kommunstyrelsens pott för målstimulansmedel under 2022 och att frågan för 2023 års finansiering hänskjuts till budgetberedningen.

När kommunstyrelsen behandlade frågan yrkade alliansen bifall till förslaget och S, SD och MP på avslag. Efter omröstning beslutades att kommunstyrelsen beslutade enligt alliansens förslag.

Taggar

2 reaktioner på Satsar på ”En värdefull arbetsdag” 

Det kommer fortsatt vara svårt att rekrytera inom vården, vi kan ju bara undra och fundera på vad det beror på…

En värdefull arbetsdag är när man känner att hemtjänsten är rolig och inte så tidsstyrd. Kanske vore bättre att lägga pengarna på oss, som sliter för våra äldre som byggt upp detta landet…men det vore väl förödande att lägga pengar på ..snark

Kommentarsfunktionen är stängd