Nyheter

Kommunens renoveringen nästan fem miljoner dyrare än planerat

Nyheter Ombyggnaden och renoveringen av Mossleskolans ventilation blev mycket dyrare än planerat.

Ventilationen på Mossleskolan blev nästan fem miljoner kronor dyrare än planerat.

När kommunens tekniska utskott på tisdag  presenterar slutrapporten för kommunstyrelsen så visar siffrorna på ett minus på hela 4,68 miljoner kronor.
Det handlar om ombyggnation och renovering av ventilationen på Mossle skola. Till detta var det budgeterat 23,14 miljoner kronor.

I handlingarna finns det specificerat vad som orsakat underskottet. Största orsaken till att projektet hamnade på minus är olika avvikelse som uppdagats under resans gång. Renoveringsarbetet har genomförts i olika etapper.

Under etapp fem upptäcktes inte mindre än 33 olika avvikelse som man  tvingades åtgärda. Kostnaderna för dessa avvikelse blev då nästan exakt 300 000 kronor, sånär som på 147 kronor. Dessutom tillkommer en mängd andra utgifter.
Utanför matsalen skulle det sättas upp nya markiser. Dessa markiser fanns aldrig angivna vid upphandlingen och innebar en extra kostnad på 274 000 kronor. Andra poster som resulterade i fördyringar var exempelvis rör-avvikelse, 224 214 kronor och ett nytt personalrum som kostar 171 604 kronor. Sammanlagt finns det 15 olika punkter som redovisas, där det uppstått minusposter.

Tekniska utskottet föreslår nu att underskottet regleras i kommunens budget för 2019.
Slutredovisningen ska behandlas av kommunstyrelsen på tisdag, innan den skickas vidare till kommunfullmäktige.

Taggar

Dela