Nyheter

Kommunen undsätter lantbrukare

Nyheter Det torra vädret gör att lantbrukarnas situation blir allt mer pressad. Det uteblivna regnet gör att det kommer att saknas både spannmål och foder till djuren senare under året.

Värnamo kommun släpper nu till 30 hektar av sin mark till lantbrukare som behöver extra foder till sina djur.

Priset för det foder som ändå finns tillgängligt kommer att stiga kraftig.
Nu agerar Värnamo kommun för att hjälpa kommunens lantbrukare.
Kommunen har pekat ut 30 hektar av sin mark som nu ställs till förfogande till lantbrukare som är i behov av foder.

De som vill använda sig av denna mark uppmanas att ta kontakt med kommunens nya kontaktcenter.
– Vi ger dig då mer information om vilken mark som står till buds och kan förhoppningsvis ge dig ett tillfälligt brukningsmedgivande på sådan mark, skriver kommunen  på Värnamo.se.
Men för det lantbrukare som är intresserade gäller det att hålla sig framme snabbt.

Kommunen kommer nämligen att tillämpa sig av det beprövade metoden ”först till kvarn”.
För att få använda sig av marken kräver kommunen att den aktuella marken inhägnas.
Man fråntar sig också ansvar för eventuella skador som kan uppstå på grund av nedskräpning av den tilltänkta arialen, exempelvis genom djuren får i sig tomburkar och liknande föremål.

Taggar