Nyheter

Kommunen tecknade samverkansavtal med facken

Nyheter Värnamo kommun har tecknat ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna.

Värnamo kommun är först i landet att teckna det här samverkansavtalet med de fackliga organisationerna.

Fokus på det nya avtalet ligger på delaktighet, utveckling och arbetsmiljö.
Avtalet är ett av de första i landet som tecknas som baseras på det nya avtalet som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och de fackliga organisationerna centralt tecknade 2017.

I ett pressmeddelande säger kommunens representant att avtalet har  tydlig koppling mellan samverkan, arbetsmiljö och verksamhet.
Avtalet beskriver parternas gemensamma synsätt på hur samverkan ska ske inom kommunen och betonar vikten av inflytande och delaktighet för alla medarbetare genom samverkansgrupper och arbetsplatsträffar.

– Ledorden för oss i arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal har varit  kommunens värdegrund människan i fokus, utveckling, respekt, arbetsglädje och samverkan – då en väl fungerande verksamhet utgår från medarbetarnas engagemang och delaktighet samt lagar och avtal., säger Lena Wallberg, förhandlingschef.

– Samverkan är viktig för att verksamheter ska kunna utvecklas och det är ett bra sätt för att fånga upp alla inblandades kompetens och engagemang. Denna typ av samverkan är en förutsättning för kontinuerlig utveckling, fortsätter hon.

–Samverkansavtalets syfte är också att utgå från arbetsplatsen avseende frågor som rör verksamheten, arbetsmiljön och hälsoarbetet och dess utveckling. Det nya samverkansavtalet klargör de olika nivåerna i samverkanssystemet tydligare samtidigt som samverkan, utveckling och arbetsmiljö vävs samman.
–  För att klara framtidens utmaningar så ska vi kunna ta hand om allas kompetens och engagemang och med detta avtal skapas förutsättningar för att kunna göra det på ett bra sätt, säger Åsa Johansson, personalchef.

Taggar