Nyheter

Kommunen satsar på utbildningssidan: ”Vi är på gång”

Nyheter Barn- och utbildningsnämnden godkände 2023 års investeringsbudget och investeringsplanen för de kommande åren.

Kommunen har flera stora utbildningsinvesteringar på gång. Montage: David Alin

En ny investeringsbudget och plan antas årligen av barn- och utbildningsnämnden som  en del av budgetarbetet. I den sammanställs investeringsbehovet för de kommande åren. För år 2024–2027 finns det flera nybyggnationer och renoveringar med i investeringsplanen. De största investeringarna är byggnation och inventarier till Trälleborgsskolan, ny grundskola på Väster, en ny idrottshall och nya förskolor i Bredaryd och på Magnusgatan och Ekenhaga i Värnamo. 

Den årligt återkommande största investeringen är inom IT, där barn- och utbildningsförvaltningen ser ett utökat årligt investeringsbehov från 9 miljoner till 11,5 miljoner kronor i slutet av planperioden. Investeringsbeloppen utgår från en förväntad befolkningstillväxt och byggnationsplaner för tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde i går att anta 2023 års investeringsbudget och investeringsplanen för 2024-2027.

– Det är mycket investeringar på gång, vilket är jätteroligt. Nu känner man att vi verkligen är på gång, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Johansson (C).

Läs mer om kommunens planer i helgen!

Taggar

Dela