Nyheter

Kommunen säljer jättetomt

Nyheter Värnamo kommun har blivit 37 000 kvadratmeter fattigare. I går beslutade kommunstyrelsen att sälja tomten Nöbbele 7:2 på Bredasten. En affär som ger kommunen drygt 5,2 miljoner kronor.

Kommunen säljer den 37 000 kvadratmeter stora tomten Nöbbele 7:2 till Nivika Sandstenen AB för drygt 5,2 miljoner kronor.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades ett köpekontrakt med Nivika Sandstenen AB avseende del av tomten Nöbbele 7:2 inom kvarteret Porfyren på Bredasten i Värnamo. Avtalet innebär att bolaget köper 37 276 kvadratmeter tomtmark av kommunen till ett värde av 5 218 640 kronor.

Förutsättningarna för köpekontraktet är att bolaget betalar 10 procent i handpenning, drygt en halv miljon kronor, vid tecknande och att resterande köpeskilling samt avgifter erläggs när grundläggningsarbeten påbörjats. Ytterligare en förutsättning är att till huvudbyggnaden ska vara påbörjad inom 24 månader från avtalets undertecknande och godkännande. 

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna det upprättade avtalet med Nivika Sandstenen AB.

– Det här är den största enskilda tomten vi sålt uppe på Bredasten, säger kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Nivikas planer för tomten är i skrivande stund oklara.  

Avsikten med vårt köp av denna fastigheten är att säkerställa vår fortsatta tillväxt och den målsättning vi har. Utan mark för såväl bostäder och industri kan vi inte växa. Vi har större markområden såväl i Jönköping på Stigamo och även i Växjö på det nya industriområdet, Nylanda. I Värnamo så kommer etapp två på Bredasten inte stå klart för byggnation förrän om cirka 2 år, enligt information från mark- och exploateringschef Lars Magnusson. Vi har hela tiden förfrågningar på nya industrilokaler på samtliga orter och med detta förvärv i Värnamo stärker vi oss för framtiden. Jag kan inte i dag gå ut med vilka aktörer vi förhandlar med, då vi inte vet i det här läget vad som kommer att bli en affär eller inte, säger Nivikas vd Dan Carlsson i en mejlkommentar.

Taggar