Nyheter

Kommunen säger upp 28 personer

Nyheter Kommunen säger upp 28 personer. Detta som en av flera åtgärder för att kapa det ekonomiska underskott som kommunen blivit varse om nu under sommaren.

– Konsulter, integration och HBV-verkamheten är områden där vi kan spara pengar, säger Fredrik Wallström som är biträdande chef för Medborgarförvaltningen.

Flera nämnder presenterade inför sommarens budgetuppföljning alarmerande siffror om annalkande stora underskott på totalt 52 miljoner kronor.
Nämnderna fick i uppdrag att se över sina utgifter och inkomma med förslag till hur man ska kunna handskas med underskotten.
För barn- och utbildningsnämnden är underskottet 17,5 miljoner, tekniska utskottet, 8 miljoner, omsorgsnämnden 12 miljoner kronor.

För Medborgarnämndens del handlar det enligt prognosen om ett underskott på 15.5 miljoner kronor. Som svar på detta har nämnden nu presenterat en tjänsteskrivelse med ett åtgärdsprogram där man främst berör tre stora punkter. Punkter som rör stora summor pengar, som kommunen kan spara in mycket pengar på.
Den största nedskärningen som Medborgarnämnden ämnar göra är att i princip helt upphöra med boendet för ensamkommande barn och ungdomar. Där kommer nämnden att säga upp 28 personer som arbetat med dessa boenden.

HVBN-boendet på Bryggan och Bron försvinner. Däremot kommer kommunens ordinarie stödboende finnas kvar. Detta omfattar cirka 40 platser.

Genom denna åtgärd kommer nämnden att spara in 13,5 miljoner kronor.
Orsaken till denna åtgärd att det numera kommer ytterst få ensamkommande till Värnamo kommun. Hittills  i år är det bara tre sådana fall.
Fredrik Wallström är biträdande chef för Medborgarförvaltningen berättar om tre stora punkter i skrivelsen, varav uppsägningarna är en,  som ska bidra till att få Medborgarförvaltningens ekonomi på rätt köl igen.

– En stor del handlar det om att spara pengar genom att anställa personal.
– I dagsläget har vi många konsulter och dessa kostar kommunen stora pengar, säger Wallström.
Han menar att nämnden ska arbeta för att göra Värnamo kommun till en attraktivare arbetsgivare.
– Vi föreslår bland annat att de som anställs ska kunna ha en större flexibilitet, exempelvis genom att arbeta mer hemifrån, säger han.

En annan stor utgiftspost som ska ses över är olika former av stödboende.
Familjehemsplaceringar och  institutionsboende är stora utgiftsposter för nämnden.
Där vill nämnden arbeta mer med hemmaplanslösningar.
Det vill säga att kommunen själva svarar för exempelvis stödboende för barn och ungdomar.
I dagsläget skickas en hel del av dessa barn- och ungdomar till boende i andra kommuner.
Kostnaden för detta är riktigt stor.
Andra åtgärder som planeras är besparingar av personalkostnader genom interna tillfälliga lösningar vid chefsvakanser. Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras kommer beslutas av kommunstyrelsen.

Taggar

2 reaktioner på Kommunen säger upp 28 personer

Med andra ord, kommunen hade budgeterat med mer bidrag från staten och inte själva satt av tillräckligt av kommunala medel till dessa nämnder?
Konsulter tror jag definitivt att kommunen kan spara på men att integration och HVB ska sparas in på låter som ett steg i fel riktning om man ser till behoven i samhället i stort.
Nu blir människor arbetslösa pga av kommunens grava felkalkylering.
Kanske är det så att pengarna i kommunens budget behöver fördelas om och fördelas rätt. Om man bara ser till egen hushållsekonomin så får man ju prioritera vad man lägger pengar på och rätta sig efter plånboken. Man går ju tex inte på dyra bio/teaterbesök om man inte har pengar till mat, hushåll, familj…..
Dags att byta ut kommunala styret! Val 2018

Nu slår kommunens vänsterliberala styres filosofi om att på egen hand bedriva generös flyktingpolitik utöver vad staten kräver tillbaka på dem själva. Vad skall pengarna till underskotten hämtas?? Skattehöjning? Besparingar i den redan ansträngda kommun ekonomin? Vilka kommer då att drabbas?? Avgå Hans-Göran Johansson och Maria Johansson!!

Kommentarsfunktionen är stängd