Nyheter

Kommunen riskerar vite på 600 000 kronor

Nyheter Värnamo kommun hotas av ett vite på 600 000 kronor.

Kommunen riskerar ett vite på 600 000 kronor, sedan Skolinspektionen haft anmärkningar på skolan i Tånnö.

Detta framgår av den rapport som Skolverket publicerade i går.
Anledningen till vitet är en inspektion av skolan i Tånnö.
Vid inspektionen hittade fel och brister, bland annat i hur skolan hanterar stöd till särskilt utsatta elever.

Kommunen har nu fram till den 28 oktober på sig att åtgärda de brister som Skolinspektionen påtalat.
I sin skrivelse konstaterar Skolverket bland annat att elever på skolan inte har fått extra anpassning och extra stöd som de har rätt till. Exempelvis har elevers behov av denna hjälp inte utretts skyndsamt nog.

Utredningen ska göras i de fall där elever riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Skolinspektionen konstaterar att det är rektorns skyldighet att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt.Inspektionen konstaterar också att det i nuläget finns flera barn på skolan som riskerar att inte klar uppsatta kunskapskrav i ett eller flera ämnen.

Hela Skolverkets rapport går att läsa här.

Taggar