Nyheter

Betalar 1,5 miljarder i skatt

Nyheter Värnamo kommun presenterar nu siffrorna bakom 2016 års bokslut.

Som Värnamo.nu skrivit om tidigare gjorde kommunen en rejäl vinst förra året. Nästan exakt 100 miljoner kronor för att vara mer exakt.

Under förra året betalade kommuninvånarna 1,5 miljarder kronor i skatt. Kommunen fick utöver detta också ett statligt stöd på 300 miljoner kronor, från kommunalekonomisk utjämningssystemet.
Kommunen hade också höjt skatten för 2016 med 40 öre per intjänad 100-lapp. Summan av detta blev 28 miljoner kronor som bidrog till det stora överskottet.

Bland kommunens utgifter märks bland annat äldreomsorgen  och kulturskolan som kostade 400 miljoner kronor.
Vatten och avlopp hamnade på 100 miljoner kronor.
Totalt satsade kommunen 1,7 miljarder på att producera kommunala tjänster.

Resultatet blev ett kommunalt plus på 100 miljoner kronor. Hela det kommunala bokslutet går att läsa på kommunens hemsida eller så kan man beställa det via kommunens växel.

Kommunfullmäktige godkände på sitt förra möte kommunens årsredovisning för 2016.

Taggar