Nyheter

Kommunen får bättre betyg

Kommunen får bättre betyg

Nyheter Värnamo hamnar på plats 55 av 193 medverkande kommuner i SKL:s, Sveriges kommuners och landstings, öppna jämförelse av näringslivsklimatet.

Det innebär en rejäl förbättring jämfört med 2011, då Värnamo senast deltog och hamnade på 86:e plats.

SKL  kvalitetsmäter kommunernas myndighetsutövning och service. 204 företagare som har varit i kontakt med Värnamo kommun har svarat på frågor. Bäst betyg får Värnamo för brandtillsynen, sämst för markupplåtelse. Bygglov och miljö- och hälsoskydd kommer däremellan. Markupplåtelse är dock det som förbättrats mest.

Företagarna har också svarat på frågor om information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Där ger företagarna kommunen bäst betyg för bemötande och kompetens, och sämst betyg för informationen. Tillgänglighet, rättssäkerhet och effektivitet hamnar på mellanplatserna.

– Vi använder undersökningen för att utveckla vår verksamhet och jag är glad att se att det har gett resultat. Men vi slår oss inte till ro, utan jobbar vidare med förbättringsarbetet, säger miljö- och stadsbyggnadschef Lars Rosborg.

Totalt får Värnamo kommun ett NKI (nöjd kundindex) på 71. Bäst i landet är Aneby med 84, Laxå med 82 och Överkalix med 79.

SKL delar in resultaten i grönt, gult och rött, där grönt är mycket högt eller högt, gult är godkänt och rött lågt eller mycket lågt. Värnamo kommuns NKI 71 klassas som högt betyg. Samtliga Värnamos resultat hamnar på grönt utom markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och information, som hamnar på gult.

– Det är bra att någon tar tempen på Värnamo kommun regelbundet. På så sätt får vi kvitto på att vi uppträder både korrekt och professionellt. Det är en förutsättning att ha bra företagsklimat för att kunna lotsa in nya etableringar till Värnamo kommun, säger Mikael Karlsson, företagslots i Värnamo kommun.

Taggar