Nyheter

Kommunen drar in skolskjutsen för barn på korttidsboende

Nyheter Från och med årsskiftet kommer Värnamo kommun inte stå för skolskjuts för barn som delvis bor på korttidsboende. – I min värld inte moraliskt försvarbart, berättar en förälder som Värnamo.nu varit i kontakt med.

Genrebild David Alin

”Från och med vårterminen 2024 beviljas skolskjuts mellan korttidsboende och skola enbart om korttidsboendet kan betraktas som ett växelvis boende. Övriga hänvisas till färdtjänst.
För att betraktas som växelvis boende behöver boendet vara varaktigt och eleven ska bo ungefär lika mycket tid på båda adresserna”.

Så löd mejlet från barn- och utbildningsförvaltningen till vårdnadshavare i Värnamo kommun i början av december. Beslutet slår hårt mot barn inom LSS som delvis bor på korttidsboende och behöver ta sig till och från skolan därifrån.
– Vi kom fram till att om en elev ska åka skolskjuts från en annan adress än folkbokföringsadressen behöver den andra adressen betraktas som ett växelvis boende. För att vi ska vara likvärdiga i våra beslut gällande skolskjuts behövde vi göra denna förändring, berättar Madeleine Andersson som är skolskjutshandläggare på kommunen.

”Som en av föräldrarna blir jag förbannad”

För att räknas som ett växelvis boende ska barnet bo ungefär 50 procent av tiden på respektive adress. För väldigt många vårdnadshavare fungerar ett korttidsboende som avlastning för barn med särskilda behov. Men då handlar det exempelvis om en till två dagar i veckan. Något som då inte uppfyller kriterierna för växelvis boende.
– Kommunen vill nu alltså med kort varsel neka 90 procent av dessa barn skolskjuts och lägga hela ansvaret på föräldrarna som själva får stå för skjutsen eller betala 89 kronor per resa med färdtjänst. Som en av föräldrarna blir jag förbannad, vi har nog redan som det är medtanke på våra barn med särskilda behov.

Försvinner inte hela syftet med avlastningen när så många barn blir av med möjligheten till skolskjuts från korttidsboendet?
– Frågor kring avlastningen behöver falla inom ramen för LSS-beslutet. Ingenting som ligger inom ramen för skolskjuts, säger Madeleine Andersson.

Fått synpunkter

En annan kritik som förts fram mot beskedet är den snäva framförhållningen. Beskedet kom cirka en månad innan de nya reglerna börjar gälla.
– Vi har inte fått återkoppling från berörda om detta. Vi ser gärna att berörda kontaktar oss så får vi se vad vi kan göra i varje enskilt fall.

För den här gruppen av barn är förändringar knappast något positivt. Varför väljer ni från kommunen att spara in på just denna grupp?
– Syftet med förändringen är att vara likvärdiga i våra skolskjutsbeslut. För att åka skolskjuts från en annan adress än folkbokföringsadressen behöver boendet betraktas som ett växelvis boende. Det gäller alla elever, både de som ibland bor på korttidsboende och de som har separerade föräldrar på olika adresser.

Det här verkar ju ha varit en lösning som fungerat, varför då plocka bort den? Varför just nu?
– Anledningen till att detta beslut kommer nu beror på att vi under hösten har fått in synpunkter på hur skolskjutsen mellan korttidsboende och skola har fungerat, därför har vi tittat på vad som gäller för skolskjuts mellan korttidsboende och skola. Vi plockar bort lösningen eftersom den inte är likvärdig, berättar Madeleine Andersson.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Kommunen drar in skolskjutsen för barn på korttidsboende

Kommunens belåning och skatteuttag har ökat kraftigt de senaste 15 åren. Från att ha haft låg belåning och relativt låg skatt till dagens situation.

Var tar pengarna vägen – och vilka politiker har ställts till svar för detta slöseri?

Gummifabrikens kostnader som redovisats offentligt lär vara kraftigt friserade. Exempelvis genom interndebiteringar inom kommunen, vissa verksamheter som ”frivilligt” flyttat in i vakanta lokaler har inte direkt fått minskade fasta kostnader…

Nu stundar lågkonjunktur – det är när det blir ebb man ser vem som badar naken.

Inser du Madeleine Andersson: Vilket helvete detta kommer att bli för barnen och föräldrarna…
Ni tar bort en av deras tryggheter nu… Detta kommer att bli en sådan obalans i deras vardag. Hoppas verkligen att ni kommer att ta tillbaka detta beslut.

Alltså, något som underlättar för dessa föräldrar som har det tillräckligt tufft i vardagen ska bara tas bort utan omsvep, katastrof. Måste finnas annat att dra in på. Blir så ledsen när man läser det här.
Skärpning Värnamo kommun.

Kommentarsfunktionen är stängd