Nyheter

Kommunanställda trivs på jobbet

Nyheter En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Det visar en första analys av kommunens medarbetarundersökning som genomfördes tidigare i höstas.

En majoritet av kommunens medarbetare trivs på jobbet och är nöjd med sin arbetsgivare. Det visar en första analys av kommunens medarbetarundersökning som genomfördes tidigare i höstas. Genrebild: David Alin

Syftet med medarbetarundersökningen är att skapa en bild av hur de anställda upplever sitt arbete och sin arbetssituation. Värnamo kommun gör denna undersökning vartannat år. 75 procent (1986 medarbetare) av medarbetarna i Värnamo kommun har svarat på enkäten. Resultatet visar att många trivs på sin arbetsplats och samtidigt kan rekommendera den till andra.  Årets medarbetarundersökning visar också att de allra flesta förstår kommunens uppdrag och vet vilka arbetsuppgifter de har och vad som förväntas av dem.

Hållbart medarbetarengagemang

Några av frågorna i enkäten ligger till grund för att mäta medarbetarengagemang, HME. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och mäter såväl nivån på medarbetarnas engagemang som chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och skapa engagemang. HME-index består av nio frågor som tillsammans bildar ett totalindex för Hållbart medarbetarengagemang och tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning. HME är ett index som alla kommuner i Sverige använder för att utvärdera och följa upp arbetsgivarfrågorna på en arbetsplats

– Medarbetarengagemang är viktigt. Den arbetsplats där medarbetarna är starkt engagerade i sitt arbete har också en bra verksamhet, säger Åsa Johansson, personalchef.

HME-index för Värnamo kommun visar på en liten minskning jämfört med undersökningen som genomfördes 2019, från 80 procent till 79 procent. Värnamo kommun ligger på samma nivå för HME-index som övriga kommuner i Sverige.

 Trots alla de utmaningar som pandemin inneburit för våra verksamheter och det förändringsarbete som genomförs på några förvaltningar visar resultaten att vi når våra mål i HME. Det är för mig ett kvitto på att vi är på väg åt rätt håll, även om det finns mer att göra, säger Åsa Johansson, personalchef.

Arbete framåt

Nu ska cheferna i organisationen titta på resultaten i medarbetarundersökningen.

Med årets resultat har vi nu en bra start för att arbeta vidare med vad som skapar goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger Åsa.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar