Nyheter

Kommunalrådets nyårshälsning

Kommunalrådets nyårshälsning

Nyheter När klockorna ringer ut 2020 så hoppas vi på ett bättre 2021. Läs Hans-Göran Johanssons nyårshälsning till kommunens invånare.

2020 har varit ett mycket annorlunda år: det var året då Värnamo Stad fyllde 100 år, ett jubileumsår som inte kunde firas eller reflekteras runt. Men man är 100 tills man fyller 101 år, så vi hoppas och tror på ett bättre 2021.

Sverige och Värnamo drabbades av en pandemi under 2020 som förändrat vårt sätt att leva, umgås, arbetssätt, hur vi tar del av olika typer av service och levnadsvillkor på olika sätt. En del av oss har drabbats hårdare av sjukdomen än andra, en del av oss har också förlorat någon anhörig eller nära vän i denna pandemin, tragiskt och ledsamt för alla inblandade.

Det har också ställt vård och omsorg inför mycket stora prövningar, då pandemin i våras var okänd i form av hur olika vårdåtgärder, behandlingsformer, smittvägar med mera fungerar. Vård och omsorg har på olika sätt slitit hårt och gjort heroiska insatser för att rädda liv, vårda och omhänderta insjuknade personer. Tyvärr har inte alla liv gått att rädda.

Nu har vetenskapen tagit fram ett vaccin som just nu sprids och de första personerna är nu vaccinerade i en första omgång. Om ett antal månader hoppas och tror jag att många av oss kommuninvånare har vaccinerat oss och att vi då alla kan börja leva ett mera socialt och normalt liv.

Jag hoppas däremot att vissa arbetsmönster och livsmönster stannar kvar, i form av digitala möten utan en massa resor, vilket skapar tid som kan användas till mer rörelse och utevistelser för de flesta av oss. Det behövs också alltid en viss form av reflektion efter alla ”kriser” för att dra lärdomar och erfarenheter som gör att VI alla blir bättre och mår bättre i vår vardag. Att vi alla också prövar vad som är viktigt och är beredda att förändra oss till det bättre.

Jag hoppas och tror också på att vi alla i slutet av 2021 kan ha dragit dessa lärdomar och då ser en mycket ljus framtid framför oss.

Lärdomar från vård och omsorg som tillsammans med forskning kan utveckla mediciner, vårdmetoder och behandlingsmönster för att förhindra eller rehabilitera drabbade människor.

Gott Nytt /bättre/ 2021.

Hans-Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Värnamo

Taggar

Dela


2 reaktioner på Kommunalrådets nyårshälsning

Mycket vacker och välskriven nyårshälsning. Nu blickar vi framåt med ytterligare ett fint år med Hans-Göran och Centerpartiet vid rodret.

Kommentarsfunktionen är stängd