Nyheter

Klubbade reviderad bostadsplan

Nyheter Kommunfullmäktige klubbade igenom en reviderad plan för bostadsförsörjning 2021-2025.

Kommunfullmäktige klubbade igenom en reviderad plan för bostadsförsörjning 2021-2025.

På kommunfullmäktige togs beslut om kommunens plan för bostadsförsörjning för de kommande fyra åren. I kommunens plan för bostadsförsörjning beskrivs kommunens fyra bostadspolitiska mål och strategier för bostadsförsörjningen de närmaste åren:

1)  Tillskapa möjligheten att byggstarta minst 800 nya lägenheter av olika typer i hela kommunen under planperioden.

2)  Skapa förutsättningar för ett varierat utbud av bostäder för människor med olika preferenser och möjligheter.

3)  Aktivt allmännyttigt bostadsbolag.

4)  Utveckla och höj boendekvaliteten. 

Kommunstyrelsen hade förslagit fullmäktige besluta att godkänna en reviderad variant av planen. Azra Muranovic (S) yrkade på avslag.

– Det är en bra plan och det finns en hel del bra saker som vi socialdemokrater också håller med om, exempelvis kommer vi inte ifrån att förtätningen i centrum är vägen att gå. Men vi behöver också andra saker och det finns vissa saker i den här bostadsförsörjningsplanen som vi inte kan ställa oss bakom, som bostadsbyggnationerna ute vid södra Ljusseveka. Vi kan heller inte ställa oss bakom att man inte planerar för äldreboenden av olika slag, även det är demensboenden som man kommer att finnas mer av i framtiden, men att man i stället bara planerar för trygghetsboenden. Det är väldigt viktiga delar för hur Socialdemokraterna i Värnamo ser på kommunens framtid. Därför måste vi yrka avslag.

Stefan Widerberg (C) yrkade bifall till förslaget och skickade en framtida tanke.

– Tittar man i Horda finns två byggbara tomter, tittar man i Kärda finns det en byggbar tomt. Här har vi ett jobb att göra. Vi måste funderar mer på de mindre orterna. Vi måste vara bättre förberedda i de än vad vi är i dag. Vissa orter i tätortsspannet är det förberett i, men inte i alla så här har vi ett jobb att göra i det fortsatta planarbetet.

Även Gottlieb Granberg (M) var inne på samma linje.

– Vi hade velat se en mer långsiktig plan. Det tog man till sig. Man ändrade det inte i den här planen men det är något man kommer man att tänka på framöver.

Bo Svedberg (S) bad Stefan Widerberg (C) komma upp för ytterligare redogörelse.

– Du lät inte heller som att du var nöjd med det hela. Vill du precisera dig?

Stefan Widerberg (C) svarade.

– Jag kan ställa upp på den här planen,  men när vi kommer att jobba vidare med en fördjupad översiktsplan för de mindre orterna så är det en sådan här grej vi behöver tänka på och som vi behöver jobba mer med i kommande fördjupade översiktsplaner. Det finns mer områden där man behöver lägga mer krut.

Stefan Widerbergs bifall ställdes mot Azra Muranovic avslag och fullmäktige beslutade att anta en reviderad variant av Värnamo kommuns plan för bostadsförsörjning för åren 2021 till 2025.

Taggar

Dela


1 reaktion på Klubbade reviderad bostadsplan

Förtätningen av staden är bara ett kodord för att ta bort alla grönytor, dessa är ju som bekant dåliga för ekonomin, det drar inte in några pengar. I stället ska det slås upp bostäder där fastighetsägare kan tjäna en slant.

Sedan kan jag väl hoppas på då att det åtminstone byggs några vanliga lägenheter för oss som inte är höginkomsttagare. Väldigt svårt för många att ha råd med lägenheter idag, det ser vi också hur det ser ut på Värnamos gator i dag.

För att inte nämna hur de ersätter näringsverksamheterna i centrum med lägenheter.

Kommentarsfunktionen är stängd