Nyheter

”Klockorna ska fortsätta ringa”

Nyheter Värnamo pastorat är på väg att bli en kyrka mindre. På kyrkorådets sammanträde i april beslutas om att föreslå kyrkofullmäktige att sälja Mariakyrkan.

Värnamo pastorat är på väg att bli en kyrka mindre. På kyrkorådets sammanträde i april beslutas om att föreslå kyrkofullmäktige att sälja Mariakyrkan. På bilden syns från vänster: kyrkoherde Pär-Magnus Möller, kyrkorådets ordförande Lennart Persson och diakon Marie Nilsson.

Värnamo pastorat är inne i en översynsprocess av sina lokaler och fastigheter. Genom processen har en intressent till Mariakyrkan kommit upp för diskussion.

– Vi har vägt både för- och nackdelar. Det vi märker nu är att vi har ett fokus nedanför viadukten med Värnamo kyrka och ett ovanför viadukten med S:t Johannes kyrka. Ett annat samfund har visat intresse för att ta över Mariakyrkan. Som situationen är nu så har vårt presidium lagt ett förslag till kyrkorådet. De diskuterade ärendet under marsmötet och beslut tas vid aprilsammanträdet. Går det igenom i kyrkorådet lämnas frågan vidare till kyrkofullmäktige i maj månad, säger kyrkoherden Pär-Magnus Möller.

Lennart Persson, kyrkorådets ordförande, berättar att kyrkorådet har djupanalyserar situationen. 

– Vi ser ett sjunkande medlemsantal. Det kommer inte in pengar på samma sätt, samtidigt som vi brottas med lönestegen med en tvåprocentig höjning varje år. Vi får använda våra finansiella medel så att vi får en balans i budgeten. När vi jobbade med det här ställde vi oss frågan. Vad är det viktigaste: byggnaden eller personalen? Vi har jobbat med ett förslag, som efter diskussioner har renderat i smärre skillnader, säger Lennart Persson.

Diakonen Marie Nilsson betonar pastoratets arbete med att hitta nya vägar. 

– Det här handlar inte om att minska, utan utöka vår verksamhet. Vår ambition är att satsa mer i Sankt Johannes kyrka. Vi är mån om vår personal och det handlar om att förvalta det hela på bästa sätt, säger Marie Nilsson.

Pär-Magnus Möller instämmer.

– Det viktigaste för oss i det här läget är att Mariakyrkan får fortsätta vara kyrka. Vi är måna om att göra goda strategiska överväganden. Vi är oerhört måna om att kyrkklockorna ska fortsätta ringa.

Taggar

Dela


6 reaktioner på ”Klockorna ska fortsätta ringa”

Det blir nog lättare att nu etablera verksamhet i Vråens tomma lokaler om det ringande oväsendet försvinner, måste även vara en lättnad för de boende.

Ska Vråen hamna vid sidan om då allt försvinner.
Vårdcentral och tandläkare är dom som är kvar.

Tråkigt! Vad hände egentligen med Vråen centrum? Det ena efter det andra försvann. 😔

Ett fokus ovanför viadukten och ett nedanför. Innebär detta att församlingen i Johanneskyrkan får tillbaka präst och diakoner? Så att vi kan leva upp som kyrka med gemenskap igen? Vi längtar!

Kommentarsfunktionen är stängd