Nyheter

Klimathotet – falsk nyhet…

Nyheter Dagens andra debattinlägg handlar även det om klimatet.

Vad gäller om klimathotet är falsk nyhet!?

För något år sedan så dömde Patric Moore ( Greenpeace grundare ) ut ”klimathotet” som en av världshistoriens största lögner!
Han menade då att allt handlar om pengar, ”forskare” och företag överöses med EU-bidrag och pengar från alla möjliga håll för att ”rädda klimatet”!
Enligt Moore så existerar det över huvud taget inte något klimathot, däremot så utgör ”klimathotet” i sig ett hot i det att det flyttar fokus från våra verkliga och betydligt större problem som utsläpp av tungmetaller med mera!

Även Donald Trump har dömt ut ”klimathotet” som ”falsk nyhet” och tro det eller ej för nu tycks såväl Moore som Trump få rätt!

För enligt en granskning som ansedda ”Nature” gjort så visar det sig nu att minst 2000 ”vetenskapliga rapporter” rörande klimathotet grundar sig på en påhittat klimatmodell eller om man så vill ett av forskare påhittat ”utsläppsscenario”!

Hur gick då detta till?
Jo, när klimatpanelen IPCC släppte sin femte rapport 2014 så presenterade forskare fyra olika scenario på hur koldioxidutsläppen skulle kunna se ut under resten av århundradet. Forskarna valde då att enkelt uttryckt visa på ett förmodat och väntat scenario, ett lite sämre samt ett dåligt och ett mer eller mindre vansinnigt räkneexempel.
Det sistnämnda presenterades som RCP 8,5, detta värsta scenario visade på vad som skulle hända om vi ökade kolanvändningen med 500 % samtidigt som det i princip inte fanns några regler för utsläpp, det vill säga hur vårt klimat då skulle se ut vid århundradets slut.

RCP 8,5 var tänkt som ett hjälpmedel för att utveckla nya energimodeller och inte som ett tänkbart scenario. Man ansåg att chansen för denna typ av utsläppsnivåer endast var 3 % vilket forskarna dock var otydliga med att klargöra.
Detta har gjort att just RCP 8,5 har presenterats som ett faktum av vad som väntar jorden utan minsta hänsyn till klimatåtgärder och teknikutveckling!

Glen Peters en av författarna vid ”Center for Climate Research” undrar hur många forskare och vetenskapsmän som verkligen känner till nyanserna i RCP 8,5?

Vad det handlar om är med andra ord att en klar majoritet av ”klimatalarmisternas” rapporter grundar sig på ”fakta” från ett påhittat och extremt scenario, vilket var tänkt att ses och användas som ett facit för vad som skulle hända om vi ökade utsläppen med 500 % utan att vidta några som helst utsläppsbegränsningar,

Med andra ord så bygger över 2 000 alarmerande klimatrapporter på ett påhittat och mer eller mindre osannolikt utsläppsscenario!

Detta gör att klimathotet inte är i närheten av att vara så allvarligt som man tidigare har påstått men märkligt nog så uppfattas inte detta som positivt av etablissemanget?
Detta bara kan tolkas som att ”klimatalarmismen” kan ses som vår nya religion, för speciellt religiösa är vi ju inte idag – men bevisligen så tycks vi ju ha kvar vår moraliska vilja att tro på något och varför då inte klimathotet?

Men om nu klimathotet är ”falsk nyhet” så är ju frågan vem som ska bli först med att döma ut ”klimatprästerskapets” och ”klimatprofeten” Gretas heliga ord?

Varför inte glädjas över att klimathotet enligt ”Nature” och ”Center for Climate Research” påstås bero på en missuppfattning av en klimatmodell, eller är klimatkrisen en påtvingad religion som vi tvunget måste ta till oss och leva efter?

Johnny Hornbrink (SD), Värnamo

Taggar

Dela


11 reaktioner på Klimathotet – falsk nyhet…

Jo Thomas det är tur att dom andas för annars är de döda. Koldioxid är en rest av citronsyra cykel eftersom vi äter kolhydrater för att leva (andas) Fotosyntesen är i balans med våra växter om de få leva så tar de upp koldioxid . Vi MP och vetenskapen och mätinstrument kan mäta att 280 ppm var normalvärde under väldigt väldigt lång tid (tusen år) och nu är mycket kort tid (100 år) ökat till 410 ppm . Vi har utrota lika många djur som vi har ökat människor så utandningsluften påverkar inte denna koldioxid ökning (skämt ??) utan vårt sätt att använda fossilt kol och kolväte i vårt samhälle

Eftersom många av mänsklighetens största utmaningar, exempelvis klimatförändringar, är mycket starkt kopplade till befolkningsmängden på jorden, har frågan om befolkningsökningen fått förnyad aktualitet. Befolkningsökningen tär på planeten. Det finns en klar koppling till detta och det som sker på jorden, den så kallade miljöförstöringen. Utnyttjande av naturresurser, energi, inte minst möjligheten att odla mat som kräver nya marker där skog och syreproducerande växter måste bort. Växter som omvandlar koldioxid till syre.
Kanske måste världssamfundet agera så att befolkningsökningen upphör och minskar.

Miljöpartiet påstår att koldioxidutsläppen ökat från 280 till 420 ppm från industrialismens början tills nu. Befolkningsökningen på jorden har mer än tio dubblats under denna tid och alla ska sina behov. Är det inte detta som är huvudproblemet?
Det kanske räcker att alla andas för att dessa koldioxidsiffror uppstått.

Thomas

Läkaren och Patienten var en bra jämförelse. Läkaren = Vetenskapen Patienten = jorden .
Blodprov på patienten undersöks genom lab analyser ,extrapolering och jämförelse med normalvärde. Läkaren ser att analysvärden är inte normala . Hotas patienten av försämring eller går det över av sig själv. Läkaren säger till patienten du måste göra detta för att bli bra eller du kan gå för jag litar inte på analys svaren . Hotet är blir patienten frisk eller sämre.

Om klimathotet är överdrivet så är det väl glädjande nyheter , eller hur ?
Dock sorgligt se hur barn utnyttjas av skrupelfria politiker.

Ser inte vad jag missuppfattat riktigt. Vad jag skrev är snarare en respons på att avfärda klimathot överlag som fake news på grund av en klimatmodell vilket är vad titeln på debattinlägget syftar göra.
Det är lite så den vetenskapliga världen fungerar – hypoteser och teorier stärks eller falsifieras.
Och det är lite så nyhetsvärlden fungerar – det måste till ett visst mått av överdrift för att generera intresse.

Oavsett vad man tycker om sanningshalten i klimatrapporter, alarmism och Gretor är det åtminstone inte svårt att inhämta lite grundlig fakta om problematiken i sig.
Ett av målen är bland annat att minska utsläpp av koldioxid. Varför? Koldioxid är en flyktig gas med egenskapen att släppa igenom ljus synligt för ögat men även egenskapen att buffra infrarött ljus.
Koldioxiden kan alltså fånga upp infrastrålning från solen men den fångar även infrastrålning från planeten självt som utan koldioxiden annars skulle stråla ut i rymden.
En enkel sökning efter diagram som visar koldioxidhalt eller medeltemperatur över tid ger en förbluffande bild över förändringen.
Det är inte svårt att förstå att atmosfären är global och därmed inte heller svårt att förstå att ökad koldioxidhalt i atmosfären är global.
Nu finns det människor över hela spektrat från alarmister som säger att det redan är för sent till soffpotatisar som säger att ingenting varken har eller kommer hända.
Vill vi verkligen veta vilka konsekvenser en förhöjd temperatur innebär genom att bevittna dem?
Vilka konsekvenser är vi beredda att ta? Att inte göra något och riskera vårt hem eller att göra något för att behålla vårt hem? Är det rimligt att strunta i problemet eftersom problemet först blir påtagligt för våra efterkommande?

Det finns fortfarande människor som säger att jorden är platt ,men forskning och evidens säger att jorden är rund. Människan har och påverkar klimatet från industrialismens start till nu med en koldioxidökning från 280 ppm till 420 ppm. Det är det som är hotet. / Jörgen Skärin MP

Fast du glömde något Jörgen Skärin MP. Koldioxid är inte farligt. Det är livets gas och livsnödvändigt för allt liv på jorden. Klimathotet är en stor bluff, det är sanningen.

Kommentarsfunktionen är stängd