Nyheter

Klartecken för signaturbyggnad 

Nyheter Köpekontraktet är godkänt och snart sätts spaden i marken uppe på Mossleplatån.

Så här kommer Värnamos nya riktmärke på Mossleplatån se ut.

På kommunstyrelsens sammanträde diskuterades det upprättade köpekontraktet gällande del av fastigheten Mossle 16:20 inom kvarteret Sjukstugan mellan Värnamo kommun och Finnvedsbostäder. Bostadsbolaget ska inom markområdet bygga en vårdcentral samt bostäder i flerbostadshusform, allt i samma byggnadskropp. Exploatören har tecknat avtal med ett byggföretag och har för avsikt att inom kort påbörja byggnationen. 

Kommunstyrelsen godkände köpekontraktet och fastigheten säljs till Finnvedsbostäder. Köpeskillingen för markområdet uppgår i enlighet med tidigare upprättat markanvisningsavtal till 6 660 000 kronor.

Den allmänna infrastrukturen i form av gator, vatten och avlopp är tillgänglig att tas i drift först 2023-01-01. Utbyggnaden av infrastruktur i planområdet ska pågå parallellt med exploatörens husbyggnation. 

Taggar

Dela


2 reaktioner på Klartecken för signaturbyggnad 

Ny vision som rör centralorten! Underhåll och tillsyn på redan färdiga fastigheter runt om i kommunen kan vi glömma. Tack alla förtroendevalda, ni gör ett fantastiskt jobb med våra pengar!

Så kan de gå, när beslutsfattarna tar vad de vill ha.
Straffen minskar och skatten höjs.
Mer vatten pumpas uppåt och skiten går i sidled.
Kostsam politik vi i kommunen har.
Sinom sin tid bliver den väl mattlagd, och går inte med en hederlig mattkniv att skäras loss.
Lustigt men sant.
När de som köper ren åkermark, borde gå före med gott föredöme.
Men nu ger de attans i dömen de bara om en ny vision om framtiden drömmer, utan att behöva kläda skott för kapitalet.
Fin, fina herrar äro de.

Kommentarsfunktionen är stängd