Nyheter

Klartecken för miljonaffär

Nyheter Kommunfullmäktige gav under gårdagskvällen klartecken till att köpa mark i Helmerhus för 9,6 miljoner kronor av Värnamo Missionskyrka.

Kommunen köper 32 hektar mark i Helmershus. Bild: Värnamo kommun

Den 32 hektar stora fastigheten Helmershus 5:16 har under våren varit ute till försäljning genom mäklarfirman Skogsmark. Kommunen bedömer ur en strategisk synpunk fastigheten som viktig av flera anledningar. Dels angränsar den direkt till två av kommunens pågående exploateringsprojekt i Helmershus och dels består fastighetens södra delar av ren skogsmark, vilket är av stort intresse för framtida exploatering. En tredje anledning är att eftersom säljarna, Värnamo Missionskyrka, utgör en juridisk person kan Värnamo kommun genom ett förvärv öka sitt totala markinnehav utan att det krävs förvärvstillstånd och ett köp medför ett nettotillskott till markreserven. 

Ärendet behandlades i kommunstyrelsen som ett informationsärende för en månad sedan och en enig kommunstyrelse gav mark- och exploateringsenheten klartecken att försöka köpa fastigheten. Den 2 juni 2022 gick anbudstiden ut, därefter följde ett auktionsförfarande och kommunen vann budgivningen med ett bud på 9,6 miljoner kronor. Under gårdagens kommunfullmäktige gav ledamöterna klartecken till affären. 

– Det är trevligt att kommunen växer utanför staden och att vi man har en vision med den här marken att kunna utveckla staden. Staden ska växa både inne och utanför och det tjänar både Åminne och kransorterna, skolor och förskolor på. Jag tror att man kan växa på skogsmark, så jag tycker att det här är ett bra förslag. Visst man kan tycka att det är mycket pengar, men de pengarna kommer vi att få tillbaka. Bra lägen kostar pengar, säger Johan Hilding (C).

Taggar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *