Nyheter

Kickade i gång valkampanj

Nyheter I dag inledde Socialdemokraterna i Värnamo officiellt valarbetet med en kickoff på Gummifabriken.

Ett 40-tal företrädare deltog i dagens valkickoff.  [1/3]

Partiets klimat- och miljöminister Annika Strandhäll hälsade företrädarna ett stort lycka till i valrörelsen.  [2/3]

Socialdemokraterna går till val med satsningar på utbyggt gång- och cykelvägsnät i hela kommunen, en ny viadukt, en ny simhall och sedan en inomhusskatepark.  [3/3]

Gummifabrikens livesal Valsverket gick i rött när ett 40-tal socialdemokratiska partiföreträdare ställde in siktet mot höstens val. Evenemanget inleddes med en hälsning från partiets klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S). 

– Jag vill se en S-ledd regering efter valet med Magdalena Andersson som statsminister. Vi ska ta återta kontrollen i välfärden, vi ska ha en likvärdig skola där pengarna går till barnen och inte till riskkapitalister och vi ska ta tillvara på de nya gröna jobb som kommer i klimatomställningen. Vi ska prata med väljarna om det. Varje samtal och varje dörrknackning ger resultat: det ger både nya medlemmar, men även röster på valdagen. Värnamo styrs av borgerliga partier men det är dags för en förändring nu. Lycka till med dagen så ser jag fram emot en fortsatt dialog med er, hälsade klimat- och miljöministern till de samlade partiföreträdarna. 

Därefter presenterade valledarna Bo Svedberg och Azra Muranovic Socialdemokraterna i Värnamos valmanifest. 

– Vi står upp för frihet, demokrati och solidaritet och vi tror på att hela kommunen ska leva. Vi ser att man kan satsa mer i kransorterna för att hela kommunen ska leva, säger duon.

Sedan presenterade kampanjledaren Desiré Törnqvist och Azra Muranovic partiets valstrategi. Genom dörrknackningar och närvaro på evenemang strävar partiet efter att öka sitt politiska inflytande.

– Dörrknackningar ger resultat. Bara de två senaste dagarna har vi genomfört 140 samtal med människor. Vi känner av  att vi är så många i den här organisationen och målet är att vi ska gå framåt i valet, hälsade Desiré Törnqvist från scenen.


Här nedan följer ett utdrag ur Socialdemokraterna Värnamos valmanifest: 

Trygghet

Socialdemokraterna vill att:

– Värnamo kommun ska verka för en hög sysselsättning och ett aktivt och utvecklande näringsliv i grön anda.

– Segregationen bryts och kriminaliteten röks ut.

– En belysningsstrategi för kommunen ska komma till och lysa upp strategiska bostadsområden, parker, mötesplatser, skolor, gator, tunnlar, cykelvägar och lekplatser.

– Varnamo kommun ska arbeta utifrån en jämställd och jämlik samhällsbyggnadsplanering för att bygga bort hinder och röja bort otrygghet.

– Övergångar, refuger och cykelvägar ska inventeras och lysa upp för att öka tryggheten.

– Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid och därför ska fler fritidsgårdar och mötesplatser för unga skapas. Fler kommunala lokaler måste öppnas upp.

– Fältverksamhet och trygghetsvandring ska förstärkas och ”fler vuxna på stan” ska finnas i hela kommunen.

– Ensamhet bland äldre ska brytas genom folkhälsoprojekt och kulturell uppsökandeverksamhet.

– Värnamo kommun ska ta fram en ny reservvattentäkt innan 2024.

– Värnamo kommun ska ha en beredskap för olika typer av krissituationer inklusive klimatpåverkan (så som torka, översvämning, bränder).

– Värnamo kommun ska ha en beredskap för cyberhot och terrorism. 


Välfärd

Socialdemokraterna vill att:

– Elever i Värnamo kommun ska ha behovsstyrd hjälp i förskola, skola och på gymnasiet.

– Barn- och elevgruppema ska minskas så att tid finns för varje elev att bli sedd och hörd kontinuerligt.

– Elevhälsoteamet förstärkas och fler elever ska ha tillgång till skolkuratorer.

– Nattis ska förstärkas och utvecklas.

– Vuxenskolan ska förstärkas och utvecklas, det ska också bildas elevhälsa för vuxna som utbildas i kommunen.

– Kommunen ska kroka arm med regionen och näringslivet för att alla elever skall ha genomfört prao innan slutet av sin skolgång för att bredda sin kunskap om den lokala arbetsmarknaden.

– Omsorgen i Värnamo kommunen ska vara behovsstyrd, inte verksamhetsstyrd.

– Det ska finnas mer personal på särskilt boende samt att arbetslag ska bildas kring de äldre som har hemtjänst för att öka igenkännlighet och trygghet.

– LSS-insatserna förstärks och görs mer ändamålsenliga.

– Värnamo kommun ska verka för att hitta system för att granska de privata utförarna av omsorgsverksamhet för att säkra att behov av omsorg också möts upp.

– Det ska finnas fler anställda inom välfärden.

– Heltid som norm ska gälla och delade turer, långa helger och varannan helg ska avvecklas omgående.

– Värnamo kommun ska genom ett strategisk och aktiv hälsofrämjande och arbetsmiljöarbete verka för att fler orkar och har möjlighet att arbeta heltid, kvinnor som män.

– Lärare få mer tid till sitt kärnuppdrag – att planera, genomföra och följa up undervisning.

– Fler vuxna ska finnas på skolan och rätt kompetens skall användas till rätt behov.


Samhällsbygge

Socialdemokraterna vill att:

– Segregation ska byggas bort genom blandad bebyggelse och inplanerade bostäder för en åldrande befolkning.

– Kommunen ska verka för ett strategiskt bostadsbygge utanför Värnamo tätort, liksom i tätorten, för en ökad befolkning.

– Finnvedsbostäder ska kunna leverera bra bostäder med standard för olika typer av funktionsvariation och behov till rimlig hyra.

– Fler trygghetsboenden ska planeras in i samhällsbyggnadsplaneringen. 

Kommunala lokaler ska ses om och omvandlas för att öka lokalers användning utöver ordinarie verksamhet.

– Fler öppna mötesplatser ska skapas där kultur och grönska är norm.

– Folkets Park med dess fysiska former och verksamhet ska värnas. 

– Fler gång- och cykelvägar ska byggas hela kommunen. Målet att man ska kunna cykla tryggt genom hela kommunen 2030.

– Viadukten ska planeras, byggas och användas inom 6 år.

– Plats för ny simhall ska pekas ut och planeras starta byggas senast 2026.

– Inomhusskatepark ska byggas efter ny simhall.

– Konstsnöspår i Borgen ska vara färdig senast 2025.

Taggar

Dela


1 reaktion på Kickade i gång valkampanj

Kommentarsfunktionen är stängd