Nyheter

Kerstin Berggren: ”Det behövs en gemenskap i Mariakyrkan”

Nyheter Kerstin Berggren i Frimodig Kyrka ser närheten till människorna som en viktig faktor för Svenska kyrkans framtida överlevnad. 

Kerstin Berggren i Frimodig Kyrka ser närheten till människorna som en viktig faktor i Svenska kyrkans framtida överlevnad.  [1/2]

Kerstin Berggren ser partiets valfråga att bevara Mariakyrkan i nuvarande ägo som anledningen till framgångarna.  [2/2]

När kyrkovalet 2021 läggs till handlingarna kan man i Värnamo pastorat konstatera att valet föll i de partipolitiskt obundnas favör. Den stora vinnaren var Frimodig Kyrka, som gick från 25,14 procent 2017 till 32,41 procent 2021. Ett resultat som innebar att de har åtta mandat i kyrkofullmäktige, lika många som Gladare Församlingsliv i Värnamo pastorat. Kerstin Berggren ser valfrågan att bevara Mariakyrkan i nuvarande ägo som anledningen till framgångarna.

– Vi kommer i högsta grad att arbeta för att motverka en försäljning. Vi har ingen egen majoritet i fullmäktige, men vi ser ett behov i att decentralisera i stället för att centralisera. Vi behöver vara ute bland människorna och det behövs en gemenskap i Mariakyrkan. Man behöver lyssna på församlingen och se arbetet som församlingens ideella medarbetare gör. Att de partipolitiskt obundna fick flest röster visar att yngre människor har svårt för att förstå kopplingen mellan kyrkan och partipolitiken.

Kerstin Berggren ser fram emot att träda in i kyrkofullmäktige under nya förutsättningar.

– Pandemin har resulterat i att det gäller att hitta nya vägar framåt. Det gäller inte bara för Svenska kyrkan, utan för alla församlingar. Jag tror att det finns många utmaningar, men det finns även möjligheter att göra något bra tillsammans. Det finns en vilja i Värnamo pastorat att verka för stad och landsbygd. Det finns möjligheter att göra något gott tillsammans. Vi behöver hitta samarbeten och vara tydliga med att vi inte tycker likadant i vissa frågor, men att det heller inte är farligt att tänka olika. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Kerstin Berggren: ”Det behövs en gemenskap i Mariakyrkan”

Ack, så har även de som ska frälsa blivit under dess stora penningpung.
Det varde ljus och det var ljus som folket blivit berövade ifrån – kanske för att mörka andra i garderoberna.
Bättre att den ”lilla” stigen gå och kanske mer säkert.
Allt är kapitalstyrt från början till slut med tron att kunna spela människor ett spratt.
Vem gagnas av det? Jo i vanlig ordning de som bedrar.

Decentralisering och lokalt engagemang är nyckeln till framgång. Hoppas att Värnamo pastorat återigen kan se värdet av ”distriktskyrkorna” och deras individuella styrkor.

Det viktiga då är att få tillbaka präst, diakon, kantor och husmor som vill lära känna människorna. Inte som nu, att man bara kommer ut till Mariakyrkan när man är schemalagd att jobba där. Det blir ingen gemenskap av det.

Varför ska vi ha kyrkor som inte används? De står bara och kostar pengar. I lilla Värnamo räcker det gott med de lokaler/kyrkor vi har. Sälj Mariakyrkan till katolska kyrkan! De har ju visat intresse tidigare och är väldigt trångbodda där de är nu.

Är du själv aktiv i kyrkan? Finns en församlingsgemenskap som vill aktiva i Mariakyrkan. Den har inte bara stått tom. Detta beslut att sälja är taget av ledningen. Församlingens åsikter räknas inte.

Kommentarsfunktionen är stängd