Nyheter

KD nämner inte flytten av våra akutsjukhus!

Nyheter Kristdemokraterna, genom Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson, beskriver i en debattartikel hur Sverige ska ge tillbaka till vårdpersonalen och hur arbetsplatser inom vård och omsorg ska göras mer attraktiva.

Ord som ledarskapsutbildning och serviceteam nämns, men inget skriver de om partiets starka önskan att centralisera all vård och flytta huvudansvaret för både medarbetare och patienter till Stockholm.

Vi i Centerpartiet Jönköpings län vill fortsätta att utveckla våra tre akutsjukhus. De utgör en trygghet för våra invånare. I början av december drog ett kraftigt snöoväder in över länet och framför allt i de södra delarna var det väldigt svårt att ta sig fram på vägarna. Om vattnet går och värkarna startar just då eller om man råkar halka och slår sig illa, då är man glad över att man bara har några få mil till specialistvården.

Med KD:s planer på centralisering hotas denna trygghet. Vem vet var närmaste förlossning eller öppna akutmottagning kommer att finnas då?

Akutsjukhusen i Eksjö, Jönköping och Värnamo fyller även en viktig funktion genom att stärka vårt läns attraktivitet. För vid varje inflyttad läkare, sjuksköterska, barnmorska eller annan kompetens kan det finnas en partner som är ingenjör, svetsare eller ekonom. De mildrar den akuta kompetensbrist som vårt näringsliv lider svårt utav. Denna kunskap och erfarenhet riskerar att försvinna till en annan region vid en centralisering.

Vi i Centerpartiet Jönköpings län är också tacksamma över vårdpersonalens insatser, både under pandemin och under vanliga tider där de dagliga insatserna minskar människors lidande och räddar liv. Dock visar vi inte vår tacksamhet genom att driva en politik som kraftigt försämrar arbetssituationen för medarbetarna och vården för patienterna genom minskat inflytande.

Det är tack vare medarbetarna som Jönköpings län har en sjukvård i toppklass. Dock brottas även vården med svårigheter att hitta kompetens. Vi är stolta över den historiska lönesatsning som vi har varit med och driva igenom under denna mandatperiod. Och Centerpartiet vill göra mer för medarbetarna. Exempelvis vill vi inrätta så kallade mentorstjänster för seniora medarbetare. Detta gör att vi behåller värdefull erfarenhet och får fler nyutexaminerade att stå fast vid yrkesval.

Centerpartiet har alltid arbetat för och lyft fram den nära vården. Vi vill bygga ut primärvården och genom att ta tillvara ny teknik kan människor i större utsträckning sköta sin hälsa hemma, på egen hand eller tillsammans med en läkare eller sjuksköterska, så kallad egenmonitorering. Digitalisering kan även minska administrationen och skapa tid för patienter.

I motsats till Kristdemokraterna tror inte vi att sjukvården mår bra av stora reformer efter nästa val. Sjukvården ska fortsatt vara en regional fråga. Vi ska fortsätta utveckla att det som fungerar bra, inom primärvården och på akutsjukhusen, och det viktiga förebyggande hälsoarbetet ska intensifieras.

Centerpartiets distriktsstyrelse genom
Torbjörn Egerhag, Eva Persson och Morten Lindh

Taggar

Dela


2 reaktioner på KD nämner inte flytten av våra akutsjukhus!

Det märks att debattskribenterna själva aldrig satt sin fot inom sjukvården. De lever i en fantasivärld. Vadå sköta sin hälsa hemma på egen hand? Ska en cancersjuk bota sig själv? Med Alvedon och yoga då eller? Även om primärvården är kollapsad så är det inte där man löser problemet i första hand.
Det är den avancerade specialistsjukvården det är störst brist på. Det som måste till är att man tredubblar antalet vårdplatser och personal. Då kan man i alla fall hamna någonstans på det europeiska genomsnittet, vilket är en bra början. Men det kommer aldrig att kunna förenas med de skattesänkningar som KD och C vill genomföra. Hur ska satsningarna i vården kunna genomföras utan att få kosta något? Hur löser KD och C finansieringen? Det går liksom inte ihop.
Är gårdsförsäljning av vin och sprit en av lösningarna kanske? 🙂
Allvarligt talat. Det känns inte som att du Torbjörn Egerhag är någon som är direkt kunnig inom ämnet sjukvård. Nog bättre att du håller dig till skogsbruket än att du petar i sådant du inte har en aning om.

C försöker vilseleda väljarna. När de märker att de sjunker i opinionen tar de till vilka medel som helst. Inmålade i ett hörn på riksnivå och när man politiskt har gett upp tankarna och ambitionerna om en levande landsbygd. Pinsamt!

Kommentarsfunktionen är stängd