Nyheter

KD debatterar byggnation vid Vandalorum

KD debatterar byggnation vid Vandalorum

Nyheter Kristdemokraterna med Camilla Rinaldo Miller och Lena Freij,' ger sig in i debatten om eventuellt byggande av bostäder på åkermarken kring Vandalorum. Här presenteras debattartikeln i sin helhet.

Camilla Rinaldo Miller har tillsammans med Lena Freij författat en debattartikel som vi publicerar här

”Vi tar reda på fakta innan vi tar ställning.
De senaste veckorna har det pågående samrådet om nytt planprogram för Nöbbele söder om Vandalorum debatterats. Vi kristdemokrater vill vänta på redogörelsen från detta samråd innan vi uttalar oss. Det saken gäller är ett planprogram.

 

Ett planprogram är en förberedande studie för att visa på möjligheter och förutsättningar för eventuell byggnation. Först efter ett planprogram kan det bli tal om detaljplaner och följande bygglov. Vi tror att många debattörer har fastnat vid illustrationerna i samrådshandlingarna. Dessa är endast exempel som möjligen kan ge inspiration till någon. Slutresultatet brukar alltid se helt annorlunda ut. Inget är alltså beslutat i och med planprogrammet.

 

Värnamo är en ekokommun och Kristdemokraternas grundinställning är att åkermark ska användas till byggnader så lite som möjligt. Det var vi mycket tydliga med när Samällsbyggnadsnämnden gav direktiv till arbetet med nytt planprogram. Vi anser även att eventuell byggnation måste ta hänsyn till Vandalorums behov av en lantlig miljö.Om inte dessa villkor kan uppfyllas är det skäl för oss kristdemokrater att avbryta processen.

 

Skulle samrådsredogörelsen är emot visa att det går att bygga bostäder inom dessa ramar så är vi beredda att börja bygga på kommunens mark i området. Om några fler markägare då blir inspirerade att bygga själva så är det bara roligt. Vi kristdemokrater kan alltså tänka oss en begränsad exploatering inom natur- och kulturmiljöns och lantbrukets ramar, men vi avvaktar med att ta slutlig ställning tills vi vet vad samrådsredogörelsen och Samhällsbyggnadsnämnden kommer fram till.

Camilla Rinaldo Miller, Gruppledare och Lena Freij, Samhällsbyggnadsnämnden

Kristdemokraterna Värnamo

 

Taggar

Dela