Nyheter

Känslofylld manifestation för Ukraina

Nyheter Stöd för Ukrainas folk och hyllningar av demokratin levererades av Värnamos ledande kommunpolitiker på Kyrktorget under torsdagseftermiddagen.

Bilder: David Alin

Ett hundratal hade kommit till Kyrktorget under torsdagseftermiddagen för att vara en del av eftermiddagens manifestation.  [1/7]

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) talade om demokrati och hopp vid manifestationen mot Rysslands krig och till stöd för Ukraina.  [2/7]

Kommunstyrelsens andre vice ordförande Azra Muranovic (S) talade om sin bakgrund som flykting från Bosnien men framförallt om demokratins och fredens principer.  [3/7]

Initiativtagaren Camilla Rinaldo Miller (KD) högläste ur ett brev från Camilla Liljeqvist som tar hand om flyktingar från Ukraina i Rumänien.  [4/7]

Runar Eldebo (L) talade om människans grundläggande behov och hur Putins krig berövade många människor deras möjligheter att ta hand om dem.  [5/7]

Jenny Andersson bjöd på sång mellan talen...  [6/7]

...ackompanjerad av kulturskolans rektor Andreas Westberg på piano.  [7/7]

Ungefär ett hundratal människor hade samlats framför Tingshusets trappa Kyrktorget där talarna hade samlats. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande Azra Muranovic (S), Runar Eldebo (L) och kommunfullmäktiges ordförande, tillika initiativtagaren, Camilla Rinaldo Miller (KD) talade. Även Samuel Åhl från Erikshjälpen höll ett kort tal. Det fanns en tydlig enighet i fördömandena av Rysslands invasion och medkänslan med Ukraina, men politikerna talade också mycket om vikten av självständighet, frihet och demokrati.

Mikael Karlsson (C) talade om hur värdefull demokratin är. Han citerade då också den förre tjeckiska presidenten och dramatikern Václav Havels ord om hoppet och dess betydelse i svåra stunder.

– Hopp är inte optimism, inte övertygelsen att något kommer att gå bra, utan vissheten att något har mening utan hänsyn till hur det kommer att gå.

Azra Muranovic (S) kunde relatera tillbaka till sitt eget liv, då hon själv kom till Sverige som femåring som flykting från Bosnien.

– Ni tog emot mig och jag står här 30 år senare. Jag hoppas att ni ska göra en insats för ukrainarna också.

Hon talade om rättstaten, de mänskliga rättigheterna och om demokratins betydelse.

– Demokratin är en helig princip i det här landet och i mitt parti, för den handlar i slutänden om vad vi är värda.

Camilla Rinaldo Miller (KD) hade hälsningar från välgörenhetsorganisationer, dels Tjernobylbarnens Oas som på kvällen skickade i väg sin tionde transport till Ukraina sedan krigets början. Dessutom läste hon ur ett brev från Camilla Liljeqvist som tillsammans med maken Anders arbetar i Rumänien för i EFI Fadder i Marghita i Rumänien. Normalt arbetar med romer i Marghita som ligger 14 mil från gräsen till Ukraina. Men nu har de har, enligt Lindqvist, fått ta hand om många flyende familjer, främst ensamma kvinnor med barn. På en månad har organisationen fått härbärgera 230 flyktingar.

Runar Eldebo (L) talade också han med inlevelse om människors behov och utsatthet i ett krig och att det inte är tillräckligt att vapnen tystnar.

– Det finns en positiv fred och en negativ fred. Fred är inte enbart frånvaron av krig, det är en negativ fred. En positiv fred gör att människor känner trygghet och att freden är stabil och att man kan leva utan rädsla.

Samuel Åhl från Erikshälpen tackade för att människor varit generösa mot hans egen organisation talade om vad som gjorts i Ukrainas grannländer för att hjälpa flyktingarna.

– Det är viktigt att göra en insats, vare sig den är stor eller liten, för den gör skillnad.

Jenny Andersson sjöng mellan talen flera sånger ackompanjerad av Andreas Westberg.

Taggar

2 reaktioner på Känslofylld manifestation för Ukraina

Alla var välkomna att vara med på manifestationen.
Detta var inte en samling för att föra partipolitik utan en manifestation för demokrati och Ukraina.
Tiden var begränsad och därav fanns inte tidsutrymme för ytterligare fem talare.
Om jag skulle ordna en likande manifestation igen så är det högst troligt att det blir andra talare som tillfrågas, med eller utan partitillhörighet.
Det fanns alltså ingen tanke om att utelämna någon från att medverka, men tyvärr var jag tvungen att ta hänsyn till tiden.
Tack för frågan

Kommentarsfunktionen är stängd