Nyheter

Källman (M): Vi ska ge våra äldre guldkant på vardagen

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Carina Källman (M).

Carina Källman (M). Bild: David Alin

Kan du beskriva dig själv?

– Jag heter Carina Källman. Född och uppvuxen i Värnamo, där jag alltid har trivts och antagligen aldrig flyttar ifrån. Har familj, med make och numera fem uppvuxna barn. Tre av dem bor kvar i vår kommun och skapar sina liv här. Har även fått gåvan med två barnbarn, en som är 3,5 år och en på ett halvår. Har jobbat inom sjukvården hela mitt yrkesverksamma liv, både i regionen och här i kommunen. Äldreomsorg har det blivit i nästan trettio år, och nu slutligen som vårdadministratör på Värnamo sjukhus, det bästa mellanstora sjukhuset. Varit fritidspolitiker under tre mandatperioder här i Värnamo.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag har blivit framröstad att företräda Moderaterna i Värnamo, så platsen i kommunfullmäktige har jag fått genom förtroende i min partigrupp och genom mina väljare. Nytt för i år är att jag fått förtroende i allianssamarbetet att sitta som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktiges presidium.

Valberedningen har gett mig möjlighet att verka i de frågor som jag brinner för. Så som god omsorg och en utvecklande lärmiljö i våra skolor. I år så lämnade jag barn- och utbildningsnämnden för att nu verka i omsorgsnämnden kommande fyra år. Jag ser fram att sitta om ordinarie ledamot i omsorgsnämnden.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Jag vill verka för bra kommunikation och samarbete med omsorgspersonal, en personalgrupp som spänner över ett enormt område med olika vårdinriktningar.

Jag vill att vi ger guldkant på vardagen för våra äldre. Gärna genom en tryggt utbyggd äldreomsorg, där man kan fortsätta bo kvar på hemorten och bo tryggt, med likasinnade grannar bredvid. Jag är förtjust i hur man skapade Sjösala i Bor, ett boende jag gärna ser utbyggt i alla våra kransorter så småningom och över lång sikt. Man ska inte behöva flytta in till Värnamo för att man har ett vårdbehov. Viktigast är att se människor när de behöver bli sedda och/eller bekräftade.

Förebygga psykisk ohälsa oavsett om jag är 7 år gammal eller 97 år ung. Social gemenskap och trygghet är behövd i alla åldrar och av alla.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Jag vill öka samverkan mellan förvaltningar, genom bland annat TSI (tidigt samordnade insatser) som jag tror är bland det viktigaste vi har framför oss. Att se barn/ungdomar som behöver bli sedda, få hjälp med allt från extra anpassningar i skola, förskola, en trygg hemmiljö, ett tryggt boende, trygg skola, ha kloka vuxna omkring sig, ge föräldrar stöd och utbildning i att kunna och orka vara just en bra förstående förälder. Att vara den viktigaste för någon.

Att skapa en tillväxtkommun där alla förstår vikten av att hjälpas åt. ”Tillsammans” är en mycket starkare kraft än skattemedel, även om de också är viktiga att vi använder klokt och förståndigt.

Arbetslinje som fungerar” och kunna erbjuda en god arbetsmiljö kommer vara ledord under kommande år, men det är även viktigt att ställa krav. Ingen blir bättre i sitt mående om inte jaget ska få en utmaning eller två längs livets väg. Vi ska lära oss för att bli rustade och för att utvecklas som medmänniskor.

Det är mina tankar inför kommande framtid i en lagom växande kommun. En kommun där många ska kunna bo och trivas. En kommun som tillgodoser sina invånares kommande behov. En kommun som kan förverkliga din, min och vår framtid. Tillsammans är vi framtiden.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela