Nyheter

Jula till Värnamo

Nyheter Nu är det klart vem som blir Biltemas granne på Bredasten.

Jula blir granne med Biltema uppe på Bredasten. Preliminär byggstart på Kalkstenen 3 blir under våren 2023 och etableringen kan ge uppemot 25 nya arbetstillfällen. Bilder: Pressbild/Arkivbild. Montage: David Alin

Under mer än ett års tid har vi följt processen kring fastigheten Kalkstenen 3 på Bredasten,. I januari 2021 antog kommunfullmäktige ett markanvisningsavtal med G & K Blanks Fastigheter AB som syftade till en etablering av en handelsverksamhet. G & K Blanks Fastigheter är Jula Holding-koncernens fastighetsbolag.

Bolaget har velat vänta in den formella processen i Värnamo kommun innan man offentliggör vilken aktör som ska etablera sig på tomten,. På tisdagen godkändes kommunstyrelsen köpeavtalet med bolaget och nu kan vi berätta att det blir ett Julavaruhus på tomten. 

– Preliminär byggstart är satt till våren 2023. Vi ser Värnamo och Värnamoområdet som en bra möjlighet till en etablering, Storleken på butik är för tidigt att säga än, men vid nyetableringar brukar det handla om omkring 25 nyanställningar, skriver företrädare för Jula Holding-koncernen i ett mejl till redaktionen, 

Taggar

Dela