Nyheter

Jörgen Skärin debatterar kommunens miljöarbete

Nyheter "Varför gör inte alliansen klimatsmarta investeringar i kommun och kommunbolag?" Den frågan ställer miljöpartisten Jörgen Skärin i en debattartikel.

Vi i Miljöpartiet har påtalat i ett antal motioner till fullmäktige vår ambition om förändring till klimatsmarta, energieffektiva och hållbara system. Att skapa en ny klimatsmart framtid. Ett exempel är gas från vår rötningsprocess vid Pålslund, ett av våra mest moderna reningsverket i Sverige. Där eldar man 1,6 megawattimmar varje år till kråkorna i stället för att omvandla det till el. 

Man kan läsa i media att bönder investerar i biogasanläggningar och återbetalningen på investeringen är kort. Varför gör inte alliansen klimatsmarta investeringar i kommun och kommunbolag? Vi har påtalat i motion efter motion om klimatsmarta lösningar men det blir avslag. Alla talar om hur mycket el vi behöver i form av vind och sol i framtiden. Man måste också effektivisera det vi redan kan ta hand om och omvandla till den energiform som är lämpligast. Det här är en del i energiomställningen. 

I kommunens miljöredovisning för 2021 kan man utläsa hur mycket som facklas vid Pålslund och vad denna metangas kunde räcka till som nu kråkorna kan värma sig med när den förbränns ut i luften. Hur mycket metan bildas inte i vår deponi som också kan tas tillvaras? Om man gör det enkelt för sig och räknar rakt av watt för watt så skulle 1,68 megawattimmar räcka till 281 villor med en årsförbrukning på 6000 kilowattimmar eller en elbil som förbrukar 2 kilowatt per mil till 841 716 mil eller 560 elbilar med 1500 mil års förbrukning utan koldioxidutsläpp. Nu är det säkert bara 50 procent verkningsgrad men hälften är bra nog för att inte tas omhand. 2015 yrkade vi i motion detta och fick avslag. Mp yrkar härmed 

– att fullmäktige ger uppdrag till Värnamo Energi AB att presentera förslag på hållbara energisystem utifrån synergier med biobränsle, avlopps och avfallshantering i Värnamo kommun 

Är inte detta klimatsmart för framtiden? Det är den politik vi för fram i kommunen. 

Jörgen Skärin/ Miljöpartiet 

Taggar

1 reaktion på Jörgen Skärin debatterar kommunens miljöarbete

Eller så slutar vi att tramsa och se till att bibehålla och utöka vår kärnkraftsarsenal.

Kommentarsfunktionen är stängd