Nyheter

Jörgen frågar Gottlieb om viadukten

Nyheter Jörgen Skärin (MP) lämnar under kvällens fullmäktige över en interpellation om viadukten till tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Hur kunde viadukten bli obrukbar över en natt?

Hur länge ska Alliansen låta bli att i god tid redovisa faktiska investeringsbehov?

I sex år har Miljöpartiet haft en ledamot i kommunstyrelsen och under den tiden har det inte någon gång informerats om viaduktens dåliga status. Det kom upp för första gången på mötet den 3 november som information och samma dag meddelades det i media. Den 13 juli gjordes ett reportage i Värnamo Nyheter om viadukten och utifrån reportaget kunde man utläsa att viadukten var i behov av renovering eller ersättas med en ny bro. I budgetberedningen finns endast ett projektblad KF 025 om budgeterad kostnad av viadukten. I detta projektblad reviderat den 28 februari 2020 står följande:

Viadukten byggdes på trettiotalet och det finns behov av en omfattande renovering. Renovering kan göras i olika ambitionsnivåer, dels med ambitionen om begränsad förlängning av livstid, dels med betydligt länge förlängning. En avvägd insats för att öka livstiden begränsat bör göras inom snar framtid för att bibehålla handlingsfriheten för senare beslut. Större livstidsförlängning är mycket kostsam och görs inte nu. Besiktning genomfördes 2016, vilken pekar på behovet av livstidsförlängande åtgärder på Viadukten. Betong har lossnat så att armering är blottlagd med följden att det blir rostangrepp. Åtgärderna bör göras ca 2020- 2021. Åtgärderna bedöms förlänga Viaduktens livslängd med ca 25-50 år. Förnyad besiktning görs 2020.

Tidigare har vi sett sticka huvudet i sand-tendenser från Alliansen, som när vårt tidigare reningsverk var uttjänt och EU gav oss vitesföreläggande för att vårt reningsverk var så dåligt på att rena vårt avloppsvatten från kväve. Det löstes med en temporär nödlösning, genom rening med bollar och luftcirkulation för ett antal miljoner extra, innan spaden på ett nytt reningsverk var i gång.

Vad är nästa stora miljoninvestering som kommer upp över en natt?

Kan det vara att vår simhall är uttjänt och att vi står utan simhall i kommunen eller något annat som ändrar våra medborgares vardag över en natt?

Vi i Miljöpartiet vill att ordförande i tekniska utskottet redovisar viaduktens ärendelista och beslut som har föregåtts att vi står där vi står nu, med en stängd viadukt utan att haft en plan B i skrivbordslådan.

Interpellationen kommer Gottlieb Granberg (M) att svara på under kvällens kommunfullmäktige.

Taggar

4 reaktioner på Jörgen frågar Gottlieb om viadukten

Jag förstår inte, små privata vägföreningar, små stora bostadsrättsföreningar har alla underhålls- och förnyelseplan samt underhållsfond. Men inte Värnamo kommuns infrastruktur. De ansvariga måste redogöra aktivt denna värnamoitiska reaktiva hållningen håller inte.

Stor skam av kommunen att inte ha en plan och åtgärdsprogram för stans pulsåder. Nu ska man sitta i ett år och utreda. Försök att driva ett privat företag på detta vis, då är konkurs ett faktum.

Tyvärr så finns det inga pengar kvar i påsen. Kommunen har skyhöga lån efter bygget av Gummifabriken. Nu står vi här med en uttjänt viadukt, utsliten och möglig simhall, skolor och äldreomsorg som faller samman.
Medborgarna har gjort sitt val vad gäller dessa politiker. En Gummifabrik för miljardbelopp till näringslivet var desto viktigare tyckte man.
Värnamos politiker kommer aldrig att erkänna kommunens största misstag.
Att leka monopol med skattebetalarnas pengar på detta vis som politikerna gjort och gör är sorgesamt skandalöst.
Nu står vi allesammans här med lång näsa och en kaosartad trafiklösning genom stan.
Åh nej så farligt är det väl inte?
– Vi har i alla fall fått en fin bio i gummifabriken var det någon som sa.

In med yngre förmågor i styrelsen släng ut dom halv dementa gubbarna nu lyssna på vad efterträder vill sluta leka med våra skatte pengar…

Kommentarsfunktionen är stängd