Nyheter

Jordnära Axel siktar mot toppen

Nyheter Stora Segerstad fick Axel Hilding att blomma ut. Nu ställer den unge Hångerbon in siktet på en politisk karriär.

Stora Segerstad fick Axel Hilding att blomma ut. Nu ställer den unge Hångerbon in siktet på en politisk karriär.

21-årige Axel Hilding beskriver sig själv som en jordnära människa. Uppväxten på familjens gård i Norrskog, där familjen driver lantbruk med kor, grisar och en hållbar skogsproduktion, har satt sin prägel på Axel.

– En viktig fråga för mig är att ha en hållbar livsmedelsproduktion. Lantbrukare ska ges rätt förutsättningar för kommunen strävar efter att producera så mycket som möjligt av vår mat inom kommunens gränser. Vi ska värna om jordbruksmarken och om samhällsviktig verksamhet kräver etablering ska marken ersättas och matjorden flyttas till den nyodlade marken nära våra jordbrukare, säger han.

När gymnasiestudier vankades bytte Axel föräldrahemmet mot internatet på Stora Segerstads Naturbrukscentrum. Han beskriver studietiden som oerhört givande.

– Det var en bra utbildning som lärde mig om lantbruk, samhälle och ekonomi, och inte minst att bli en människa med sunda värderingar och att våga stå för sina värderingar. Internatet utvecklade min sociala förmåga. Det gjorde en stor skillnad i mitt liv, att lära sig hantera olika situationer i livet. Skolan utvecklade min sociala förmåga och jag är mycket tacksam för det i dag. 

Ända sedan barnsben har politiken funnits Axel Hilding nära tillhands. Pappa Johan har hela livet varit engagerad i Centerpartiet och sitter i dag som ledamot i Värnamos kommunfullmäktige för partiet. Stärkt av självförtroende bestämde sig Axel för ett år sedan för att engagera sig i partiet och står med på höstens valsedel till kommunfullmäktige. 

– Jag har alltid varit en samhällsintresserad person och jag tror på den egna individen. Ett samhälle där individen får göra sina val, där staten ger individen de verktyg de behöver för att utvecklas, ett samhälle där småföretag får blomstra och ha ett bra liv på landsbygden. Vi ska komma ihåg i dag att många av våra företag en gång startade på landsbygden: de fick idéer som testades tillsammans innan de gick till en bank för att få stöttning och möjlighet att utveckla produkten och skapa nya arbetstillfällen. Det är viktigt att fortsätta utveckla företagsamheten, att ha det stödet och förtroendet i ryggen, och att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv, så att utbildningar utformas utifrån arbetsmarknadens behov och att människor får möjlighet att plugga på hemmaplan. 

Som ni förstår ligger landsbygden varmt om Axel Hildings hjärta.

– Jag står för att hela kommunen ska leva. Ska vi bli 40 000 invånare räcker det inte med att vi satsar i Värnamo centrum, utan såväl Rydaholm och Gällaryd som Kärda. Vi behöver bygga mer hyresrätter i kransorterna, vi behöver fortsätta med bredbandsutbyggnaden i hela kommunen och vi måste arbeta för att reformera strandskyddet för att fler ska få möjlighet att bygga i strandnära läge. Genom ett reformerat strandskydd kan vi utgå från lokala ojämlikheter, vilket gör att kommunen själv kan påverka i frågan. Vi måste även ge stöttningar till det lokala näringslivet så att fler människor ska kunna starta företag även utanför Värnamo stad. Det måste skapas fler tomter för företag för de ger näring till samhällena. Entreprenörer skapar jobb, vilket ger arbetstillfällen som leder till mer skatteintäkter och minskad arbetslöshet. Det blir en pluseffekt av det hela. Vi måste även förbättra samverkan mellan kommun och föreningar så alla ska få möjlighet att vara en del av den gemenskapen. Jag är stolt över att kommunen ger så mycket bidrag som vi gör till föreningar i dag för det förebygger mycket problem. Utan gemenskap ökar chansen för att hamna i kriminalitet. Alla ska få vara med och känna sig sedda och hörda, det tror jag mycket på.

Som ett led i landsbygdsfrågan vurmar Axel för att lantbruket ska ges rätt förutsättningar.

– Kan vi få till en biogasanläggning tillsammans med näringslivet och kommunala verksamheter skulle det resultera i att lantbrukarna får användning av sitt restavfall vilket blir till närproducerad el, bränsle och värme. Kommunen har en viktig vision om närproducerad råvara och tillsammans skulle det skapa lönsamhet hos företaget och samhället i stort. 

En annan av Axels hjärtefrågor berör psykisk ohälsa.

– Det handlar om att ha en kontinuitet i sin behandling. Man ska inte behöva slussas runt utan det viktiga är att det finns en kontinuitet i sin behandling. Därför är jag väldigt glad över regionens satsning på psykiatrin på Värnamo sjukhus. Tillsammans kan vi ta ett krafttag så att alla individer ska kunna ta plats. Alla ska får vara med och bidra till lycka och glädje tillsammans. Tillsammans är vi starka och när vi går ihop som individer tror jag att vi blir starka tillsammans. 

Med knappt en månad kvar till valet är det en förväntansfull Axel Hilding som möter mig på redaktionen.

– Målet nu är att ta mig till fullmäktige och drömmen vore att hamna i någon nämnd också så att jag får mer kunskap och politisk erfarenhet. Jag vill visa att de unga har en röst och visa möjligheten att engagera sig i politiken. Jag ser att det bästa receptet för framgång är ungdom blandat med erfarenhet. 

Har du någon politisk förebild?

– Thorbjörn Fälldin, (lantbrukare och svensk politiker, som var Sveriges statsminister 1976–1978 och 1979–1982). Han var en jordnära ledare som alltid utgick från folket och han tog alltid hänsyn till individen i varje beslut. Han var en bra och sansad ledare som utgick från att man ska göra allt för folkets bästa, för att göra det möjligt för alla medborgare att forma samhället tillsammans. Han gick från botten till toppen: han grundade den lokala fotbollsföreningen, han var rotad i föreningslivet och han hade en stor inverkan på människor. Oavsett vem han talade med så dömde han ingen, vilket är en bra egenskap. 

Taggar

Dela