Nyheter

Johan blir projektledare för Kompetensutveckling Småland

Nyheter Campus Värnamo har nu startat upp projektet Kompetensutveckling Småland som är finansierat av Europeiska socialfonden. Nu meddelar lärosätet att Johan Palmberg, affärsstödschef på OBOS Sverige AB, blir projektledare.

Johan Holmberg. Foto: Pressbild

Precis innan julledigheten fick Campus Värnamo meddelande om att projektet Kompetensutveckling Småland beviljats med finansiering på cirka nio miljoner kronor. Kompetensutveckling Småland är ett tvåårigt projekt som riktar sig till tillverkningsindustrin och dess leverantörer i Jönköpings och Kronobergs län. Målet är att cirka 1 600 personer från cirka 100 företag ska ha genomgått behovsstyrd kompetensutveckling under perioden. Ambitionen är att insatserna ska bidra till både högre kompetensnivå hos de anställda och företaget samt öka den småländska industrins konkurrenskraft.

Projektet startade upp den 11 januari med en förberedelsefas som bland annat innehåller rekrytering av företag, en behovsinventering samt upphandling av tjänster och utbildare till projektet. I dag meddelar lärosätet att de har rekryterat en projektledare, Johan Palmberg, som närmast kommer från OBOS Sverige AB. Han arbetar för närvarande som affärstödschef och har tidigare varit både produktionsledare och fabrikschef inom koncernen. Johan Palmberg börjar sin nya tjänst i mars och kommer fram tills dess leda arbetet på deltid, tillsammans med Niclas Stensson på Campus Värnamo.

– Det känns som en otroligt viktig insats att vi på Campus Värnamo nu kan vara med och lyfta konkurrenskraften för tillverkningsindustrin i både region Jönköping och Kronoberg! Genom riktade och relevanta utbildningsinsatser kommer vi kunna hjälpa till att rusta för framtiden, säger Johan Palmberg, projektledare Campus Värnamo.

– Grattis till industrin och dess medarbetare i region Jönköping och Kronoberg. Fantastiskt roligt att vårt arbete med Partnerskapet och de kostnadsfria utbildningarna för industrin nu kan utvecklas och fortsätta bidra till människors och företags utveckling och tillväxt, säger Niclas Stensson, utvecklingsstrateg och ansvarig för näringslivssamverkan.

Taggar