Nyheter

Jan Cherek: ”Ska man vara med så ska man engagera sig”

Nyheter Jan Cherek ser sig själv som en driven och engagerad person. Han är halvvägs genom sin första mandatperiod som ledamot i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

För Jan Cherek är engagemang en hjärtefråga. Han har under yrkeslivet drivit åtta företag i olika genrer, bland annat drev han Fiskespecialisten i Värnamo under 25 års tid. Genom årens lopp har han även varit en djupt ideellt engagerad person inom såväl Värnamo Volley som Kassasjöns Sportfiskeklubb och Värnamo Whiskyvänner.

– När jag går in i något, då gör jag det av hela mitt hjärta. Jag lever efter mottot: ”ska man vara en del av något, så ska man engagera sig”.

Sedan 2019 är Jan Cherek ledamot i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt gruppledare för Sverigedemokraterna.

– Jag har alltid varit politiskt intresserad. Att det blev just SD berodde på att en bekant till mig på motståndarsidan sa att ”du ska inte klaga, om du inte engagerar dig.” Vilket parti ska jag tillhöra då? Då sade han en klurig sak: det spelar ingen roll vilket parti du går med i. Det viktigaste är att du går med där du kan uträtta något.”

Johnny Hornbrink bjöd in Jan Cherek till ett kaffemöte med partiet.

– Till en början kände jag en ängslan över vad det är för typ av människor jag kommer att möta. Sedan visade det sig vara något av ett pensionärsmöte. Jag pratade med Bosse (Karlsson) om hur man kunde engagera sig.

Vid nästa val till kommunföreningen lyckades Jan bli invald som sekreterare. 2019 avgick Johnny Hornbrink som föreningsordförande och Jan tog över den platsen. Men det var inte allt.

– Inför kommunvalet 2018 gick jag in som reserv på valsedeln. När Anne (Karlsson) avgick och Johan (Nissinen) flyttade till Bryssel, blev jag helt plötsligt ordinarie gruppledare i fullmäktige. På två års tid gick jag från mitt första möte till att bli ordförande i föreningen och gruppledare för SD i fullmäktige.

För Jan Cherek var det en ny värld som väntade, med gruppledarträffar inför fullmäktige och att vara en konstant del av den politiska diskussionen. En väg som kantas med kamper.

– Jag glömmer aldrig när vi under en gruppledarträff skulle, på grund av rådande omständigheter, bestämma om vi skulle ha 31 eller 51 ledamöter i fullmäktige. Camilla (Rinaldo Miller, fullmäktiges ordförande) är bra på att fördela ordet, hon är rak och är neutral i sin roll. Jag sa att vi i SD tycker att vi ska fortsätta vara 31 ledamöter, men att vi till budgeten ska vara 51. Nästa person som fick ordet uttryckte sig att ”som någon sa” så håller personen med om att vi ska göra så. Personen efter påtalar också ”som någon sa innan” att det är en bra tanke. Jag såg det som en typ av härskarteknik och påtalade det hela till Hans-Göran (Johansson, kommunstyrelsens ordförande), som sade till mig att ta upp det med dem om jag kände det så. För mig som gammal företagare vet jag vikten av att komma ihåg namnet på kunder och bekanta, det skapar ett förtroende.

Jan Cherek upplever ett gott politiskt klimat i Värnamo.

– Efter att jag påtalat om tilltalet upplever jag att klimatet har blivit bättre både i fullmäktige och kommunstyrelsen. Alla respekterar alla och vi hälsar på varandra när vi träffas. När mötena klubbas igång träder vi in i våra roller. Ända sedan jag blev gruppledare har jag fokuserat på att vi ska driva våra frågor och framför allt inte tjafsa i frågor som inte vi brinner för.

Som ett led i det arbetet vurmar partiet för att Värnamo ska få en arenastad. Vid budgetfullmäktige fick partiet igenom tre tilläggsyrkanden till Alliansens budgetförslag. Ett av yrkandena gällde en halv miljon kronor, tagna ur driftsbudgeten, för en utredning av en framtida arenastad. Ett yrkande Jan Cherek menar går hand i hand med fullmäktigebeslutet gällande ”Hälsosam uppväxt i Värnamo”.

– En arenastad är en viktig satsning för kommunen och idén är mycket bra. Det handlar om samordna idrotten på ett ställe och kunna nyttja resurser till max.

Sverigedemokraterna har föreslagit Mossleplatån/Hornaryd som tilltänkt område, där man tingar platsen för att kunna bygga med förstånd att se uppbyggnad av en arenastad. Allt eftersom gamla hallar och arenor blir obrukbara eller renoveringsbenägna.

– Vi ser ett flertal anledningar till den här platsen. Kommunen äger all mark där och skogsmarken är dålig. Dessutom finns det en närhet till sjukhus och räddningstjänst. Det byggs i Helmershus och Åminne, och inte minst bortanför sjukhuset mot 27:an till. Det är en god plats ur ett skyltfönstersperspektiv, som dessutom skulle möjliggöra för en fungerande kollektivtrafik. Det skulle även möjliggöra för byggnation av inom- och utomhussimbassänger, och eftersom fjärrvärmeverket ligger ett stenkast bort, kan man använda returvattnet från värmeverket till att värma upp bassängerna. Med andra ord så har man infrastrukturen runt hörnet.

I kommunvalet 2018 blev Sverigedemokraterna det fjärde största partiet med åtta mandat. Partiet har en så kallad vågmästarroll.

– Vi måste hela tiden se till helheten och besluta vilka frågor vi tycker överensstämmer med vår politik. Bland annat vid budgetförhandlingar. Det var en person som påkallade att vi var ”Alliansens lydhund”, vilket jag inte överensstämmer med. Vi röstar på de förslag som vi tycker överensstämmer mest med vår politik, oavsett om det är vänstern eller alliansen som lagt motionen. Från början hade vi 14 yrkanden till budgeten, men valde sedan att skala ned dem till fyra och formulerade dem så att vi skulle få med oss både höger- respektive vänstersidan i våra yrkanden.

Jan Cherek ser en stor möjlighet i att partiet kan växa ännu mer till nästa val.

– Bara det senaste kvartalet har vi fått in 24 nya, betalande medlemmar. För oss handlar det om att arbeta för att göra Värnamo lite bättre. Jag har ett mål – det är att om vi skulle bli kommunens näst största parti, rakar jag av mig skägget. Det så kallade vinnarskägget!

Taggar