Nyheter

”Jag ser fram emot synpunkter”

”Jag ser fram emot synpunkter”

Nyheter Detaljplanen för ett nytt bostadsområde vid Prostsjövägen går i dag ut på samråd. – Jag ser fram emot att få synpunkter, säger planeringsarkitekten Frida Fält.

I dag går detaljplanen för del av fastigheten Ljusseveka 2:1 ut på samråd. Detaljplanens huvuddrag är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med cirka 220 hushåll och en större förskola vid Prostsjövägen, med närhet till tätortsnära skog- och grönområden vid Lagan och Prostsjön.

– Det handlar om att möjliggöra en hållbar stadsutveckling i ett centralt och naturskönt område. Det ska vara lätt att göra rätt, alltså lättare att kunna leva och bo mer miljövänligt, säger Frida Fält, planeringsarkitekt på Värnamo kommun.

Kommunens tanke är att detaljplanen möjliggör för all typ av bostadsbyggnation, i form av villor, radhus och lägenheter. 

Tanken är att flerbostadshus och skolbyggnad blir placerad bland skogens träd, medan småhusen utgör en fortsättning av de hus som redan finns utmed Prostsjövägen. Längre in i området är tanken att det blir villatomter.  Och längs med den nordöstra delen möjliggörs för en- och en halvplansvillor. I den södra delen av planen finns möjligheter för punkthus på upp till åtta våningar, säger Frida Fält.

 Detaljplanen är en del av ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds universitet. Projektet syftar till att få svar på hur ett bostadsområdes miljö- och hållbarhetsprofilering kan stärkas och utvecklas.

– Den här detaljplanen är en studie, med utgångspunkten hur ett bostadsområde kan utvecklas och realiseras ur ett hållbart perspektiv. Vår ambition är att det natursköna i området ska bevaras och att tillkommande bebyggelse blir en pärla längs Prostsjövägen, säger Frida Fält.

Som en del av samrådshandlingarna finns en tredimensionell modell av detaljplanen tillgänglig på kommunens hemsida. 

– Det är en illustration på hur det kan se ut. Det finns även en filmad presentation av samrådsförslaget som finns tillgängligt under hela samrådstiden, säger Frida Fält.

 Samrådstiden pågår från i dag, den 20 november, fram tills den 28 december.

– Jag hoppas på ett bra samråd, där alla som vill, lämnar in sina synpunkter och kommer till tals. Jag ser fram emot att få in synpunkter, avslutar Frida Fält.

Detaljplansförslag för Ljusseveka 2:1.

Taggar

7 reaktioner på ”Jag ser fram emot synpunkter”

Äntligen, vilket fint område som jag glädjeligen hade bott på. Dock känns tomterna väldigt smala och små vilket begränsar husdrömmarna särskilt då många idag vill bygga enplanshus.

Det blir väl som vanligt svinhöga hyror för dem som tjänar 300 000 per månad. Skippa höghusen för de passar inte in där.

Det blir perfekt, nära till centrum, skolor med mera, och samtidigt bevara man området runt Prostsjön som jag ser det. Eftersom man helst inte vill bygga på åkermark, så blir det väl bra att dränera det gamla sumpområdet, där man tog upp lera förr i tiden till Tegelbruket. Där finns också bra utrymme att expandera emot Ljussevekaleden.

Kanske blir bra men det blir inte bostäder för ALLA tyvärr. Alla de som har någon form av problem får inte tillgång till dessa bostäder heller då de säkert blir en massa krav av olika slag och säkert blir de jättedyrt att hyra eller köpa och alla har inte råd även om det verkar som att Värnamo ska leka Stockholm hela tiden…

Kommentarsfunktionen är stängd