Nyheter

Iva-chefen om personalen: ”Fantastisk och professionell”  

Nyheter I en intervju berättar iva-chefen Magnus Persson om arbetet under den pågående pandemin. 

Iva-chefen Magnus Persson berömmer personalen för arbetet under den pågående pandemin.

Med anledning av den ökade smittspridningen tog vi kontakt med iva-chefen Magnus Persson på Värnamo sjukhus för att höra hur arbetet har fortskridit under rådande coronapandemin. 

Hur många platser har ni?

– Vi har fem iva-platser men vår ordinarie kapacitet bemanningsmässigt är fyra platser. Därutöver har vi fyra hia-platser, dvs hjärtintensivplatser.

Hur ser bemanningen ut på intensivvårdsavdelningen?

– Bemanningen totalt för iva och hia dagtid på vardagar är tre iva-sjuksköterskor samt fyra iva-undersköterskor. På helgerna tre iva-sjuksköterskor samt fyra iva-undersköterskor dagtid och kväll. Alla nätter tre iva-sjuksköterskor samt tre iva-undersköterskor. Kvällar/ nätter och helger ingår omhändertagande av opererade patienter på uppvakningsavdelningen med ovan given bemanning.

Hur hanterar ni övertid? 

– Vid tillfällig ökad belastning med överbeläggningar eller vid omhändertagande av covid-patienter eller andra patienter som måste isoleras bemannar vi upp extra med övertidspass. Vi har även hyrpersonal av och till men inte i någon större omfattning. Övertidsersättningar utgår enligt allmänna bestämmelser, AB.

Hur upplever personalen situationen?

– Personalen har under hela pandemin varit fantastiska och har ställt upp. Deras kompetens är och har varit oerhört viktig under pandemin och man har känt ett stort ansvar. Det har inte alltid varit lätt. Mycket övertid och påfrestande situationer med påverkan på privatliv och mående. Men man har hanterat detta på ett professionellt sätt.

Har ni kallat in pensionärer för avlastning?

– Absolut. Våra pensionärer är en stor tillgång och har säkrat upp bemanningen vid många tillfällen. Deras samlade kompetens och erfarenhet är stor.

Vad kostar ett intensivvårdsdygn, med personal, utrustning med mera? 

– Man brukar skatta detta till mellan 30 till 40 000 kronor per iva-dygn.

Vad händer om trycket blir större än ni har platser till? Hur omvandlar ni era resurser? Har ni råkat ut för ett sådant läge under pandemin? Hur hanterade ni det? 

– När trycket under pandemin var som störst öppnade vi upp en helt ny covid-iva-avdelning på sex platser som förlades till nuvarande uppvakningsgavdelningen. Mycket tack vare våra nya fina och moderna lokaler var detta möjligt. Den enheten bemannades av personal från operationsavdelningen, inlånad personal från andra enheter med rätt kompetens samt av befintlig iva-personal. I detta användes under en period det så kallade krislägesavtalet, KLA, vilket möjliggjorde mer arbetad tid per personal. Således omvandlade vi resurserna inom kliniken där narkos- och operationspersonal flyttades till iva-kohorten. Följderna av detta blev en markant minskad operationskapacitet.

Vi har också ett intensivt samarbete inom regionen vad gäller ledig iva-kapacitet med dagliga avstämningar och där vi avlastar varandra. Här räknas den totala iva-kapaciteten i regionen.  Under senaste veckorna har trycket i regionen av covid-patienter varit som störst i Jönköping och man har där öppnat upp en så kallad iva- kohort för covid-patienter omfattandes fyra extra iva-platser.

Taggar