Nyheter

Investeringar och resursförstärkningar i alliansbudget

Nyheter 2,3 miljarder på fem år. Alliansen i Värnamo lägger fram en offensiv budget med rekordstora investeringar.

Alliansen presenterade under onsdagen budgeten för 2023. På bilden syns Emma Söderhjelm (C), Runar Eldebo (L), Tobias Pettersson (M), Håkan Johansson (KD), Mikael Karlsson (C) och Gottlieb Granberg (M).

Alliansens budgetförslag för 2023 med utblick för 2024-27 utgår från en oförändrad skattesats på 21,52 procent, att budgetramar endast utökas ur en strategisk synpunkt samt att kommunen ska undvika övervältring av skulder på kommande generationer.

– Vi gör övergripande satsningar på folkhälsa och social hållbarhet, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och resursförstärkningar. I den här budgeten har vi tagit beredskap för prisökningar och att vi har historiskt stora investeringar framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Bruttoinvesteringarna i alliansens budgetförslag uppgår till 2,3 miljarder kronor under perioden 2023-2027. Av dem kopplas 1,7 miljarder kronor till skattefinansierad verksamhet.

– Vi ska bygga två nya grundskolor, två idrottshallar och tre förskolor plus en arena för allsvenskt spel. Vi har avsatt 10 miljoner kronor vardera under 2023 och 2024 för att starta arbetet med en ny viadukt, men vet att en ny viadukt kan inte vara på plats på fyra-fem år. Vi ser det som en möjlighet att ge staden en ny viadukt, men vi kan inte bara rusa i väg och bygga en. Vi kan beställa den, men det ska finnas en plan för det, inklusive parkeringsfrågan, säger Mikael Karlsson (C).

Alliansen strävar efter att kommunen ska vara en bra arbetsgivare. Årets budget innehåller därför, som största post, satsningar på pension, löner, arbetsmiljö, rekrytering och kompetensutveckling. Bland annat finns en satsning på 1,2 miljoner kronor för ökade insatser för elevhälsa och övriga stödfunktioner inom skolan, en resursförstärkning på en servicebostad på 600 000 kronor, 700 000 kronor för en ungdomscoach och satsning på IT-center, men också fortsatta satsningar på bland annat social insatsgrupp och akutboende.

– Satsningar på personalen är viktiga, då de är de viktigaste resurserna. Det viktigaste för oss i Alliansen är att vara en attraktiv och bra arbetsgivare, säger Tobias Pettersson (M).

– Skolan är det viktigaste för samhället. Vi bygger skolor och lägger även pengar på pedagogiskt arbete och på förebyggande insatser för att fler ska klara av skolan, säger Runar Eldebo (L).

– När vi pratar om att vi är en attraktiv kommun då pratar vi om mänsklig tillväxt. Det vi kan ha som påverkansfaktor är att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi är kommunens största arbetsgivare och vi strävar efter att vara en attraktiv kommun och arbetsgivare, avrundar Mikael Karlsson (C).

Alliansens budget innehåller bland annat följande:

– En ny simhall

– En ny grundskola på Väster samt en ny Trälleborgsskola

– En ny fotbollsarena

– Tre nya förskolor

– 1,2 miljoner kronor för ökade insatser för elevhälsa och övriga stödfunktioner inom skolan

– 1 miljon kronor för en resursförstärkning som kvalificerad utredare

– 850 000 kronor för en resursförstärkning inom planering och projektledning

– 700 000 kronor för en resursförstärkning på plan- och byggsidan

– 700 000 kronor för satsningen på en ungdomscoach

– 600 000 kronor för resursförstärkning till kommunens kontaktcenter

– 600 000 kronor för resursförstärkning på en servicebostad

– Fortsatt satsning på kommunens IT-center

Taggar