Nyheter

Växande intresse för nybygge skapar problem för kommunen

Nyheter Tomtkön växer men Värnamo kommun hänger inte med i utvecklingen. – Från Värnamo kommuns sida jobbar vi för fullt med att utveckla och ta fram nya bostadsområden hela tiden men det är en process som tar tid, säger mark- och exploateringschefen Jan Lindeberg.

Kön för att få en villatomt i Värnamo med omnejd växer så det knakar. I dag står ungefär 350 personer i kö för en tomt.

Det är mycket positiv som händer i och runt Värnamo kommun nu. Från kommunens sida har vi en klar och tydlig vision om att kommunen redan år 2035 ska ha uppnått 40 000 invånare. Vi har ett fotbollslag som under fjolåret tog steget upp i allsvenskan och vi ska bygga ny arena, samtidigt vill polisen satsa och bygga ett nytt polishus i Värnamo. Precis innan sommaren fick vi besked om att Kriminalvården vill bygga en ny anstalt i kommunen. Företagen som redan finns här går bra, de expanderar och växer och de behöver anställa mer personal. Det är med andra ord lätt att få jobb i Värnamo kommun och det gör att man som privatperson också vågar satsa och bygga nytt, säger Jan Lindeberg, enhetschef för mark, exploatering och hållbar utveckling på Värnamo kommun.

Men även om det goda intresset gläder kommunen är det svårt att möta efterfrågan. 

De flesta som vill bygga vill ha en tomt i Värnamo eller dess absoluta närområde och där finns det tyvärr inget att erbjuda. Däremot så har vi närmare 70 lediga tomter i våra mindre orter, exempelvis togs det fram en helt ny detaljplan i Bredaryd för något år sedan där det finns 14 stycken lediga tomter, men vi har lediga tomter att erbjuda i alla våra mindre orter. Från Värnamo kommuns sida jobbar vi för fullt med att utveckla och ta fram nya bostadsområden hela tiden men det är en process som tar tid. Först måste vi se till att vi har mark som vi äger och som är lämplig att bygga på, sedan ska det tas fram en detaljplan och när den har vunnit laga kraft så ska utbyggnad av gator, VA och iordningställande av tomtmarken ske. Man får räkna med att det tar tre-fyra år från att beslut tagits om att påbörja arbetet tills vi har nya tomter att erbjuda, säger Jan Lindeberg.

Hur ser framtida tomtsläpp ut?

– Vi kommer under början av hösten 2022 att släppa 25 stycken nya villatomter på Mossleplatån. Utöver det pågår arbeten med att iordningställa nya villatomter både i Helmershus, utmed Prostsjön och Skogsfållen på Rörstorpsområdet, dessa räknar vi med att kunna släppa under 2023. Därutöver pågår arbete med en ny detaljplan i Helmershus för ytterligare ett större bostadsområde.

Dela


6 reaktioner på Växande intresse för nybygge skapar problem för kommunen

Välkomna till Bredaryd, alla presumtiva husbyggare! Minst lika bra att bo där som i Värnamos ytterområden! Fin byggklar plats på Häggårn finns, bara att sätta spaden i jorden. Mycket lugnare där.

Tror du att vi som bor i Nöbbele vill ha mer oljud från bredasten än vad det är i dag?

Skapa förutsättning från kommunens sida för att flytta Stenas verksamhet vid Lundbyvägen 8 till Bredasten.
Då slipper man oljudet när man flyttar containrar.
I hörnet Gröndalsleden – Lundbyvägen finns ett stort område som kan bebyggas.
Närhet till den nya skolan vid slutet av Sveavägen och till Gröndalsskolan.
Nära till Willys, Citygross, Coop.
Kanske med en förskola i området?

Sedan behöver inte alla bo i Värnamo utveckla kransorterna och låt landsbygden leva

Det hade varit bättre med låga villor på Karlsdalsområdet – om man nu prompt måste bygga där alltså – än det stora höga schabrak som planeras där nu. Lägenheter byggs i mängd och parti, men det finns som synes också ett enormt intresse för villor. De hade också smält in bättre i omgivningen.

Kommentarsfunktionen är stängd