Nyheter

Intervjuar 15 000 arbetsgivare

Intervjuar 15 000 arbetsgivare

Nyheter Under de närmaste veckorna kommer över 15 000 arbetsgivare att intervjuas av Arbetsförmedlingen.

Ett syfte är att ta reda på läget och framtidsutsikterna på arbetsmarknaden inför den prognos som presenteras senare i år.

Totalt ska Arbetsförmedlingen åka ut till 15 400 arbetsgivare i landet, inom både privat och offentlig sektor. De kommer att få svara på frågor om hur de ser på framtiden, hur många anställda de har och om de planerar att nyanställa.

–  Vi ser informationen från arbetsgivarna som nödvändig i vårt arbete med prognosen. Men alla dessa arbetsgivarkontakter underlättar även Arbetsförmedlingens uppdrag att matcha arbetssökande mot arbetsgivarnas rekryteringsbehov och stötta arbetssökande som behöver hjälp in på arbetsmarknaden, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingens analysavdelning.

Intervjumaterialet ska bearbetas av Arbetsförmedlingens analysavdelning och sammanställs i en prognos för åren 2016 och 2017. Det blir en övergripande prognos för hela landet. Dessutom görs prognoser om framtidsutsikterna på arbetsmarknaden för varje län.

Vad frågar arbetsförmedlarna?

Intervjuerna handlar bland annat om antal anställda nu och behovet av nyrekryteringar, arbetskraftsbrist, bristyrken, löneutveckling samt arbetsgivarnas bedömning av efterfrågan på varor och tjänster.

Arbetsförmedlingen har gjort prognoser sedan 1960-talet. De presenteras två gånger varje år, nu närmast den 9 december.

Taggar

Dela