Nyheter

Insändare: Vad betyder COP 15 i el och inflationstider?

Nyheter Här kommer en insändare från Miljöpartiets Jörgen Skärin.

COP 15 i Montreal i Kanada behandlar den sjätte generationens utrotning av djur och växter och hur vi bevarar den biologiska mångfalden från att ekosystem skall kollapsa. Jag som kommuninvånare, vad har jag med det att göra. Jo, vad betyder äganderätt att ”jag” skall bestämma över hur min skog skall brukas, hur min mark skall användas, hur vatten och strand skall användas och luften vi andas skall användas.

Människan, djur och natur har fungerat väl och i symbios med biologisk mångfalden och ekosystem fram till början av 1800 talet. När industrialismen och ekonomiska system tog makten över naturen,så började även skog, jordbruk och fiske näringar att drivas utifrån industri och ekonomiska styrmedel detta blev mitt ”jag” och de etiskt vetenskapliga och moraliska värdena fick stå tillbaka.

Vad vi ser idag är skogsbrukets monokulturer med granplanteringar efter kalhyggen som begränsar mångfalden. Jordbruk med monokulturer på åkermark och användning av glykosfater, bekämpningsmedel vilket dödar och begränsar mångfalden. Industrifiske som dammsuger haven och industri som släpper ut sitt avfall och kemiska ämnen i vatten och luft vilket påverka ekosystem och mångfald.

Vi anser att vilda djur skall vara i bur bakom glas och galler för att vi skall lära oss mer om djuren. Genom att ser dessa bakom ett galler och glas ? Jag är av annan åsikt om hur empati och kunskap till djur och mångfald kan skapas. Genom att möta djuren i dess naturliga närhet. Att klappa en ko eller häst lyfta en höna i famnen och att se den i sin naturliga miljö det skapa empati och förståelse till vad mångfald är.

Att ge kunskap genom media såsom naturfilmer vilket visar djuren i sin naturliga miljö vilket ger kunskap,förståelse och empati. Det bakom den glasrutan som jag kan acceptera hur vi ser på djur. Vad COP 15 vill skapa är att ”jag” i världen skall skapa förutsättningar att vi äger jorden tillsammans och då skapa och bevara förutsättningar som ”jag” skall uppnå med regler eller avtal. Med ekonomiska medel eller utan ersättning genom lagstiftning för alla levande varelse på jorden skall fortleva och bygga robusta ekosystem med biologisk mångfald.

Vilket ansvar har man som ägare/förvaltare på vår planet Tellus tidslinje för mångfald och ekosystem framleds. Det är det COP 15 avtalas om.

Jörgen Skärin, Miljöpartiet Värnamo

Taggar

Dela


1 reaktion på Insändare: Vad betyder COP 15 i el och inflationstider?

Att ge kunskap genom media såsom naturfilmer vilket visar djuren i sin naturliga miljö vilket ger kunskap,förståelse och empati. Det bakom den glasrutan som jag kan acceptera hur vi ser på djur. Vad COP 15 vill skapa är att ”jag” i världen skall skapa förutsättningar att vi äger jorden tillsammans och då skapa och bevara förutsättningar som ”jag” skall uppnå med regler eller avtal. Med ekonomiska medel eller utan ersättning genom lagstiftning för alla levande varelse på jorden skall fortleva och bygga robusta ekosystem med biologisk mångfald.

Vilket ansvar har man som ägare/förvaltare på vår planet Tellus tidslinje för mångfald och ekosystem framleds. Det är det COP 15 avtalas om.

”Så låtom oss låsa in mänskligheten i likasinnade forum, och se vad det blir…”

Kommentarsfunktionen är stängd