Nyheter

Insändare om nattis

Nyheter Vi presenterar en insändare om nattisverksamheten.

Har sedan den 29/9 då artikeln ”Nattisverksamhet under lupp” publicerades, funderat på hur Maria Johansson tänker (c), barn och utbildningsnämnden Värnamo kommun. Är Värnamo kommun en bakåtsträvande kommun- det verkar så!

Ditt påstående om att Orust kommun tagit fram en maxtid för barn på ”Nattis”är helt tagit i luften! Orust kommun som haft sin verksamhet i 20 år har gjort en konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys gällande ”nattis” och där framgår det ingen maxtid!? Har du läst den överhuvudtaget? Deras konsekvensanalys har fyra huvudprinciper som vägledde dem: Punkterna 2,3,6 och 12 i barnkonventionen och delvis 18.

De fyra första punkterna rör främst barnens mående, rätt till utveckling stöd osv.

Punkt 18 ” Konventionsstaterna ska ge lämpligt stöd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran och säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för omvårdnad av barn. konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till”.

Att då lägga ner ”Nattis”- verksamheten vore ju att gå emot vad barnkonventionen säger.

I Orust kommuns analys finns inga studier gjorda eller hämtade från andra delar i världen som säger att ”nattis” är dåligt för små barn, i stället ser man sambandet med kvalitén på verksamheterna. Högkvalitativt dagis/nattis= barn som mår bra, lågkvalitativt dagis/nattis = barn mår sämre , inte svårt att fatta! Och det gäller ju både dag- och nattverksamhet för barnen.
I deras sammanfattning står att läsa: ”En högkvalitativ ”Nattis”- verksamhet behöver då inte medföra belastning på barnets utveckling, och kan i vissa avseende även verka som en positiv faktor i barnens liv. Då ingen utvärdering gjorts av verksamheten föreslås att en sådan genomförs inom en femårsperiod. I utvärderingen ska barns egna åsikter om verksamheten tydligt ingå”

De föräldrar som i dag har rätt att ansöka om ”nattis” är ensamstående och där båda föräldrarna har obekväm arbetstid, detta enligt Värnamo kommuns information på kommunen hemsida. Så ”nattis” barnen är väl knappast överrepresenterade. Ska dessa föräldrar behöva byta jobb? Det finns ju inga? Ska deras fungerande liv med barn och arbete fördärvas pga att kommunen ska spara? vad säger barnkonventionen om det tro?! Dessa föräldrar betalar skatt, bor i kommunen och bidrar till samhällets fortlevnad och uppbyggnad. Värnamo kommun borde kanske inte lagt ut så ofantligt mycket pengar på Gummifabriken, som ändå inte gynnar långt ifrån alla i kommunen.

Jag har inga småbarn längre, men jag känner med de föräldrar som har ett bra och fungerande liv med sina barn och jobb. Samhällen utvecklas och därmed vårat sätt att leva. Att du ”Maria” tycker att barn ska sova hemma, är din åsikt! Den hör inte hemma på ett professionellt plan. Det finns barn som inte mår bra av att gå på ett dagis på dagtid och små barn sover där också! Att använda argumentet att ni måste ”titta på varför de lämna i väg sina små barn till nattis -håller inte”, föräldrar måste lämna intyg om sina obekväma arbetstider osv så det vet ni redan!

Det här är bara ett sätt för kommunen att spara pengar- tro ni! i förlängningen drabbas kanske familjerna hårt, som i sin tur leder till sämre ekonomi, föräldrar som mår dåligt- då mår barn dåligt, då blir det sjukskrivningar och annat skit som kommunen ändå få vara med och betala , är det bättre och ekonomiskt!!

 Jag har levt här i Värnamo kommun hela mitt liv och ser ju hur saker och ting ändras- till det sämre, inte konstigt att de yngre flyttar här ifrån……

Gör nått vettigt och bra för engångs skull! låt nattis vara kvar och vida utveckla den istället.

Hoppas du har en vettig kommentar till detta inlägg. 

SB

Taggar

3 reaktioner på Insändare om nattis

Dessvärre så kommer du nog inte få något svar. Av princip så väljer politikerna att inte svara när de har uppenbart fel.
Värnamo kommun är som en sluten diktatur när det kommer till inflytande från medborgarnas sida.
Tyvärr är nog det bästa ni kan göra att flytta från kommunen eller byta till dagjobb.

Svar till Mats! Tyvärr går det inte bara byta till dagjobb, var ska vi som arbeta obekväma tider hitta dessa jobb? Har du själv kollat arbetsmarknaden? Sedan är det inte ekonomiskt försvarbart, då jag har en ekonomisk trygghet med mitt arbete. Ska jag som nattarbetare då bli arbetslös för det finns inga dagjobb att hitta?

För övrigt mycket bra skrivet och jag hoppas att politikerna ser detta och förstår att nattis gynnar kommunen och dess invånare. Det handlar enbart om att dra in pengar. Då drar man in på helt fel verksamheter.

Kommentarsfunktionen är stängd