Nyheter

Innehållsrikt förstaår avklarat 

Nyheter Allsvenskt avancemang, flera invigningar och ett näringsliv på högvarv. Mikael Karlsson summerar ett innehållsrikt förstaår som kommunstyrelsens ordförande.

Allsvenskt avancemang, flera invigningar och ett näringsliv på högvarv. Mikael Karlsson summerar ett innehållsrikt förstaår som kommunstyrelsens ordförande. Arkivbild: David Alin

Föga anade Mikael Karlsson vad som väntade när han den 1 juni 2021 efterträdde Hans-Göran Johansson som kommunens ledande politiker. 

– Jag förväntade mig att det formella skulle vara svårare, men de som sitter i kommunstyrelsen är pragmatiska. Vi är alla eniga om att demokratin är viktig och vi hjälps för att göra saker rätt. Jag ser samverkan som en nyckel till framgångar, säger Mikael och fortsätter:

– På det stora hela så har det varit ett bra år eftersom det var så mycket som blev till det bättre. Vi visste att pandemin skulle vara svår att förutse, men det positiva är att vi har rett ut den. Många har jobbat hårt under den här tiden men verksamheten har ändå fungerat. Jag är däremot bekymrad för de skolbarn som har haft distansundervisning under den här perioden. Jag tror inte att vi har sett konsekvenserna av det än, inte heller av Rysslands invasion av Ukraina. Däremot har vi redan sett effekterna av det brottsförebyggande arbetet, eftersom de kriminella nätverken har lämnat kommunen.

På yrkesplanet har de 367 dagarna varit minst sagt innehållsrika.

– För kommunens del har det varit flera stora händelser: IFK som gick upp i allsvenskan, starten av Värnamo filmhistoriska festival som vi ska vara stolta över, invigningen av Madames uteservering, Norhedssalen på Campus Värnamo och konstverket ”Momentum” på Gummifabriken, invigningen av Charlotte Gyllenhammars bänk ”Equilibrium” i bänkarnas stadsprojektet, invigningen av Doxa Plasts nya lokaler på Bredasten, affären med Sporda uppe på Bredasten med flera, med Schedevi i Rydaholm och diskussionen om en anstaltsetablering och nytt polishus. Tittar vi på exploateringssidan så har det exploderat så fullständigt att vi knappt hinner få fram mark. Även i Bredaryd går marken åt. Det är roligt att det är sådant tryck och vi får hoppas att vi lyckas att hinna med. Vi har också tecknat avtal om utökat stöd till Vandalorum, arrangerat fem landsbygdsdialoger, haft styrgruppsmöten med alla större stiftelser, tecknat medlemsskap i Glokala Sverige och nu i helgen pågår nordiska mästerskapen i polishund. Det går så klart inte att nämna precis allt i en intervju, men detta axplock visar att mycket händer i vår kommun. Härligt!

På näringslivssidan har mycket hänt. 

– Varje vecka är kommunledningen ute på företagsbesök och varje gång man gör det blir man imponerad. De här företagen vi träffar är fantastiska och vi har ett näringsliv som det sällan framgår hur bra det är. Vi har även intensifierat näringslivsdialogen där ordförandegruppen för kommunens alla näringslivsföreningar träffas varje månad. Vi har tagit ett rejält steg framåt i den frågan. 

Mikael beskriver det gångna året som ett lärorikt år. När han tillträdde sin nya roll spenderade han tid i varje kommunal förvaltning för att få en bild av de olika verksamheterna. Som exempel pryade han en helg i fältgruppen och i början av 2022 hoppade han in och arbetade som vårdbiträde på ett demensboende. 

– För mig, i min roll som kso, handlar det om att ha en förståelse för verkligheten ute i verksamheterna och om jag får förnyat förtroende har jag för avsikt att sätta mig in ännu mer i förvaltningarnas arbete.

När det första året summeras kan Mikael Karlsson inte bara titulera sig kommunstyrelsens ordförande. Han har nämligen även blivit vigselförrättare.

– Det är så att en bekant i Gnosjö ska gifta sig med en tyska. Vännen antog att med ”din nya roll så blir du vigselförrättare också”, vilket inte är fallet. Jag ansökte ändå att bli vigselförrättare och ska hålla i vigseln och eftersom jag nu dessutom kan prata tyska så blir det en ”match made in heaven”, som min bekant beskrev det hela.

Taggar