Debatt

Innehållet viktigare än kartan för S

Innehållet viktigare än kartan för S

Debatt Under dagen har företrädare för Region Jönköpings län träffat regeringens utredare i regionfrågan.

Detta resulterade i att partierna nu har ställt sig bakom ett positionsdokument där det fastslås att regionen verkar för färre och större regioner.

– Poängen med en större region är att den ger medborgarna bättre tillgång till välfärd, studier och jobb i en föränderlig värld, säger det socialdemokratiska regionrådet Carina Ödebrink (S).

I samband med skapandet av den nya Region Jönköpings län skrev partierna under en överenskommelse om att regionen ska fördjupa samverkan med angränsande landsting och regioner med syftet att bilda större regioner.

– Sedan tidigare har Region Jönköpings län ett framgångsrikt samarbete kring sjukvårdsfrågorna med Kalmar och Östergötland, men i den fortsatta diskussionen påpekar regionrådet Carina Ödebrink (S) att det är viktigt att inte låsa sig vid någon karta.

– För att möta urbanisering och skapa förutsättningar för regional tillväxt och utveckling är det dumt i ett sådant tidigt läge att låsa fast sig vid en karta. Arbetet behöver präglas av demokrati och öppenhet, säger Carina Ödebrink.

En fördel med en större region är att förhandlingsmandatet gentemot staten förstärks, tycker man nu.

– Ur ett socialdemokratiskt perspektiv handlar det om att vi som samhällsbyggare tar tillvara på våra gemensamma resurser på bästa sätt och skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Det har vi gjort förut, det gör vi nu och det kommer vi göra i framtiden. Detta skapar förutsättningar för både jämlikhet och frihet.

Taggar